Portal de la Transparència
Comparteix
Imprimir

Informació normativa
 

Estatuts
 

Número de registre de l’entitat

Número de registre: 1061
Registre: Departament de Justícia – Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques

Última actualització: 31/05/2011
Registre notarial: 693/2011

Normativa d’aplicació

Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública.

Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

Informació organitzativa

Informació econòmica

Fundació Cecot Formació

2020

               - Comptes Anuals i Pressupost

               - Certificat d’auditoria

               - Retribució dels òrgans de direcció

               - Quadre Subvencions

               - Relació convenis

2019

              - Comptes Anuals i Pressupost

              - Certificat d'auditoria

              - Quadre Subvencions 

              - Retribució dels òrgans de direcció

2018

              - Comptes Anuals i Pressupost

              - Certificat d’auditoria

              - Retribució dels òrgans de direcció

              - Quadre Subvencions

 

2017

              - Comptes Anuals i Pressupost 

              - Certificat d’auditoria 

              - Retribució dels òrgans de direcció

              - Quadre Subvencions

Fundació Persona i Treball

2020

               - Comptes Anuals i Pressupost

               - Certificat d’auditoria

               - Retribució dels òrgans de direcció

               - Quadre Subvencions

               - Relació convenis

2019

              - Comptes Anuals i Pressupost

              - Certificat d'auditoria

              - Quadre Subvencions 

              - Retribució dels òrgans de direcció

2018

              - Comptes Anuals i Pressupost

              - Certificat d’auditoria

              - Retribució dels òrgans de direcció

              - Quadre Subvencions

 

2017

              - Comptes Anuals i Pressupost 

              - Certificat d’auditoria 

              - Quadre Subvencions

Comparteix