Curs

IGUALTAT DE GÈNERE

Tipus Curs Adreçat a Tothom
Modalitat Online Sector TOTS
Durada 10 hores Dies -
Pagament Horari laboral -
Adreça -

Objectius

- Comprendre els conceptes fonamentals d'igualtat de gènere i la seva relació amb la societat.
- Aprendre sobre les desigualtats de gènere existents en diferents àmbits de la societat, com l'àmbit laboral, educatiu i polític.
- Desenvolupar habilitats per a analitzar i avaluar la presència de desigualtats de gènere en diferents contextos.
- Aprendre sobre les millors pràctiques i polítiques per a promoure la igualtat de gènere en la societat.
- Reflexionar sobre el paper de cadascun en la construcció d'una societat més justa i igualitària.
- Aprendre sobre les eines i estratègies per a mesurar i avaluar l'impacte de les polítiques d'igualtat de gènere.

Programa

 • IGUALTAT DE GÈNERE
  • 1. Introducció a la igualtat d'oportunitats
  • 2. Marc jurídic
  • 3. Plans d'Igualtat en l'empresa
  • 4. L'acció positiva
  • 5. Empresa flexible i responsable
  • 6. Comunicació no sexista
  • 7. Assetjament sexual i violència en el lloc de treball
  • 8. L'assetjament psicològic en el treball: assetjament psicològic
  • 9. Glossari

 • IGUALTAT DE GÈNERE
  • 1. Introducció a la igualtat d'oportunitats
   • 1.1. Significat i abast del principi d'igualtat d'oportunitats
    1.2. L'enfocament de gènere: la teoria sexe-gènere
    1.3. Desigualtats lligades al gènere
    1.4. Divisió sexual del treball
  • 2. Marc jurídic
   • 2.1. Marc jurídic internacional
    2.2. Unió Europea
    2.3. Legislació Espanyola
    2.4. Reial decret 901/2020
    2.5. Reial decret 902/2020
    2.6. Llei orgànica 10/2022 de garantia integral de la llibertat sexual
    2.7. III Pla d'Igualtat en l'Administració General de l'Estat
  • 3. Plans d'Igualtat en l'empresa
   • 3.1. Què és el Pla d'Igualtat?
    3.2. Quins terminis té l'empresa per a elaborar el Pla d'Igualtat?
    3.3. Quin és el contingut mínim que ha de contemplar un Pla d'Igualtat?
    3.4. Aspectes bàsics per a l'elaboració del pla d'igualtat
    3.5. Procediment de negociació
    3.6. Comunicació empresa - *RLT
    3.7. Comissió negociadora
    3.8. Diagnòstic
    3.9. Fases del Diagnòstic
    3.10. Resultat del diagnòstic
    3.11. Diagnòstic qualitatiu
    3.12. Programació
    3.13. Indicadors
    3.14. Objectius mínims
    3.15. Implantació
    3.16. Vigència
    3.17. Seguiment, avaluació i revisió
    3.18. Mesures transversals: comunicació
    3.19. Mesures transversals: formació
    3.20. Respecte a la confidencialitat
    3.21. Registre i dipòsit de Plans d'Igualtat
  • 4. L'acció positiva
   • 4.1. Definició, significat i objectius fonamental
    4.2. Normativa de referència
    4.3. Llistat base d'accions positives
  • 5. Empresa flexible i responsable
   • 5.1. Empresa Flexible
    5.2. Idees clau de la conciliació
    5.3. Responsabilitat Social Corporativa
    5.4. La conciliació: eina per a la igualtat real d'homes i dones
    5.5. Dificultats i problemes associats
    5.6. Instruments legals
    5.7. Tractament i enfocament
    5.8. Polítiques de Conciliació
  • 6. Comunicació no sexista
   • 6.1. Introducció
    6.2. L'androcentrisme en el llenguatge
    6.3. La imatge de les dones en els mitjans de comunicació i en la publicitat
    6.4. Els mitjans de comunicació. Introducció
    6.5. La imatge de les dones en els mitjans de comunicació
    6.6. La imatge de les dones en la premsa escrita
    6.7. La imatge de les dones en la ràdio
    6.8. La imatge de les dones en la televisió
    6.9. La imatge de les dones en els informatius de televisió
    6.10. La imatge de les dones en les sèries de televisió i *telefilmes
    6.11. La imatge de les dones en els programes d'entreteniment
    6.12. La imatge de les dones en la xarxa
    6.13. La violència de gènere i els mitjans de comunicació
    6.14. Notícies relacionades amb la violència de gènere en l'àmbit de la parella
    6.15. Tractament sensacionalista de la violència de gènere
    6.16. La imatge de les dones en la publicitat
    6.17. La imatge de les dones en la publicitat televisiva actual
    6.18. Consum responsable
    6.19. Recomanacions per a un ús no sexista del llenguatge
    6.20. Altres recomanacions per a un ús no sexista del llenguatge
    6.21. Estratègies morfològiques
    6.22. Estratègies semàntiques
    6.23. Estratègies sintàctiques
    6.24. Ús no sexista del llenguatge en les titulacions i professions
    6.25. Casos que presenten una solució doble
    6.26. Casos de gènere comú
    6.27. Les concordances
    6.28. Recomanacions generals d'utilització de les formes del femení i del masculí en els oficis, càrrecs i professions
    6.29. Ús del llenguatge en la xarxa
    6.30. Llenguatge textual específic amb funció *apelativa
    6.31. Llenguatge textual específic derivat de l'ús de les TIC
  • 7. Assetjament sexual i violència en el lloc de treball
   • 7.1. Introducció
    7.2. Sostre de cristall
    7.3. Assetjament sexual
    7.4. Tipus d'assetjament sexual
    7.5. Prevenció i Actuació
    7.6. Actuació enfront de la violència sexual en l'entorn laboral
    7.7. Recomanacions per a les víctimes d'assetjament sexual en l'àmbit laboral
    7.8. Violència en el lloc de treball
    7.9. Violència contra la dona
    7.10. Alguns drets de les dones víctimes de violència de gènere: significat i contingut
    7.11. El dret a l'assistència social integral
    7.12. Drets Laborals i de Seguretat Social
    7.13. Ajuda per a canvi de residència de víctimes de violència de gènere
    7.14. Mites i falses creences
    7.15. Cicle de la violència
    7.16. micromasclismes
  • 8. L'assetjament psicològic en el treball: assetjament psicològic
   • 8.1. Característiques de l'assetjament psicològic
    8.2. Tipus d'assetjament
    8.3. Característiques essencials que identifiquen a aquesta mena de violència psicològica
    8.4. Conductes de l'Assetjament psicològic
    8.5. Seducció
    8.6. Conflicte
    8.7. Assetjament
    8.8. Entorn
    8.9. Intervenció de l'empresa
    8.10. Exclusió
    8.11. Recuperació
    8.12. Conseqüències de l'assetjament psicològic
    8.13. Els assetjadors
    8.14. La víctima
  • 9. Glossari

Metodologia

FORMA'T AL TEU RITME!
Aquesta formació es realitzarà en la modalitat online mitjançant una metodologia activa i participativa basada en el desenvolupament de les competències i habilitats de cada participant. La flexibilitat horaria d'aquesta modalitat l’han convertit en una alternativa formativa molt sòlida, atenent a les avantatges que aporta i als bons resultats que n’obtenen els alumnes.

Destinataris/àries

Qualsevol persona i/o professional que vulgui conèixer o ampliar els seus coneixements en l'àmbit de la igualtat de gènere.

Certificació

Diploma d'acreditació de la formació rebuda avalat per Cecot formació i desenvolupament.

Preu

INSCRIU-TE I COMENÇA EN 48 HORES!
- Empresa sòcia modalitat Cecot Plus, Avançat o Premium: 80€
- Empresa sòcia d'un gremi de la Cecot: 130€
- Empresa sòcia modalitat Cecot Bàsic o Individual: 130€
- Empresa sòcia modalitat Cecot Open: 165€
- Empresa NO sòcia: 180€

Descomptes:
- Persones desocupades: 10% de descompte
- 3 o més alumnes d'una mateixa empresa: 10% de descompte (dte. aplicable a partir de la 3a. inscripció)
- Socis d'entitats col·laboradores: Consulta-les aquí
* Descomptes no acumulables