Curs

COMPETÈNCIES DIGITALS AVANÇADES

Tipus Curs Adreçat a Tothom
Modalitat Online Sector TOTS
Durada 15 hores Dies -
Pagament Horari laboral -
Adreça -

Objectius

- Comprendre els conceptes bàsics sobre les diferents àrees digitals.
- Desenvolupar habilitats per a crear i manipular aplicacions.
- Aprendre sobre tècniques avançades per a un maneig eficient de recursos.
- Estudiar com desenvolupar projectes complexos utilitzant eines arribades recentment.
- Utilitzar eines digitals modernes per a potenciar les competències.

Programa

 • Competències digitals avançades
  • Transformació i innovació digital.
  • Transformació cultural.
  • Comunicació i col·laboració digitals.
  • Lideratge i autolideratge en l'era digital.
  • Reunions Virtuals.
  • Presentacions a través de web conference.

 • Competències digitals avançades
  • Transformació i innovació digital.
   • 1.1. UNITAT.- Transformació digital
    1.1.1 Transformació digital
    1.1.2 Què és transformació digital?
    1.1.3 Les organitzacions de l'Edat Social
    1.1.4 La ideació social
    1.1.5 Els núvols d'etiquetes
    1.1.6 Plataformes Mitjans socials
    1.1.7 Barreres per a la digitalització
    1.1.8 Innovació: de la dita al fet

    1.2. UNITAT.- Adaptació a les tendències tecnològiques
    1.2.1. Les tendències tecnològiques i la nostra capacitat d'adaptació
    1.2.2. Característiques i transformació en els nous entorns empresarials
    1.2.3. Aprofitant la tecnologia
    1.2.4. Digitalització
    1.2.5. Palanques de la digitalització
    1.2.6. Xarxes de banda ampla i internet mòbil
    1.2.7. El núvol (Cloud)
    1.2.8. El paradigma de cloud computing
    1.2.9. Accés obert (Open Access)
    1.2.10. P2P – MOOCs
    1.2.11. Robòtica
    1.2.12. Drons
    1.2.13. Internet de les coses IOT
    1.2.14. Intel·ligència Artificial (AI)
    1.2.15. Realitat Augmentada (AR)
    1.2.16. Impressores 3D
    1.2.17. Big Data
    1.2.18. Serveis d'ubicació o geolocalització
    1.2.19. Blockchain
    1.2.20. La societat mòbil
    1.2.21. Dispositius mòbils
    1.2.22. RFID i NFC

    1.3. UNITAT.- Nous models i estratègies de negoci
    1.3.1. Què és l'estratègia?
    1.3.2. Models d'estratègia: Model d'estratègies genèriques de Michael E. Porter (1985)
    1.3.3. Models d'estratègia: Model "*Blue Ocean Strategy" que W. Cham i Renée Mauborgne (2005)
    1.3.4. Models d'estratègia: Model Delta de Arnoldo Hax i Dean Wilde (2010)
    1.3.5. Els nous models de negoci de l'era digital
    1.3.6. micropagaments - contingut fraccionat
    1.3.7. Pagament per Consum - Streaming - Pay per View
    1.3.8. Subscripció
    1.3.9. Filiació
    1.3.10. Freemium-Premium
    1.3.11. Per publicitat inserida
  • Transformació cultural.
   • 2.1. UNITAT.- Cultura Corporativa
    2.1.1. La Gestió d'Expectatives
    2.1.2. Generació "S" o Silenciosa (nascuts de 1926 a 1945)
    2.1.3. Generació del Baby boom (nascuts de 1946 a 1960)
    2.1.4. Generació X (nascuts de 1961 a 1980)
    2.1.5. Generació "I" o Millennial (nascuts de 1981 al 2000)
    2.1.6. Generació "Z" o Centennial (nascuts de 2001 fins avui)
    2.1.7. Gestió multicultural

    2.2. UNITAT.- Nou model empresarial del Segle XXI
    2.2.1. Identificació del tipus d'Organització
    2.2.2. Models d'Organització del Segle XXI
    2.2.3. Implicacions en el meu treball del Nou Model Organitzatiu

    2.3. UNITAT.- Què són les Organitzacions Híbrides?
    2.3.1. El meu nou rol com a treballador en les Organitzacions Híbrides
    2.3.2. Adaptació a les noves Organitzacions
    2.3.3. 10 Elements bàsics de la competitivitat professional

    2.4. UNITAT.- Importància i canvis de la Cultura i com impacta en el meu dia a dia
    2.4.1. Quines Habilitats Transversals haig de desenvolupar?
    2.4.2. Els nous Valors: de l'intangible als resultats
    2.4.3. Valors Corporatius: una oportunitat compartida
    2.4.4. Valors fonamentals en una Organització del Segle XXI

    2.5. UNITAT.- La proximitat més enllà de presencialitat
    2.5.1. Les característiques del nou model de Proximitat i Management
    2.5.2. Proximitat en la distància
    2.5.3. Confiança, Responsabilitat i Organització

    2.6. UNITAT.- Clima laboral de les Organitzacions de Segle XXI
    2.6.1. Els grans desafiaments per a gestionar el nou clima organitzacional
  • Comunicació i col·laboració digitals.
   • 3.1. UNITAT.- Comunicació en l'era digital
    3.1.1. Comunicació
    3.1.2. Els elements de la comunicació
    3.1.3. Els reptes de la comunicació
    3.1.4. Maneig d'Informació
    3.1.5. Selecció apropiada de canals de comunicació
    3.1.6. Desenvolupament d'un sistema de retroalimentació eficient
    3.1.7. Comunicació sobre els canvis organitzacionals
    3.1.8. Comunicació interdepartamental
    3.1.9. Creació d'esperit innovador

    3.2. UNITAT.- Comunicació Interna: rols, normes, processos i fluxos d'una Organització Segle XXI
    3.2.1. La influència de la Col·laboració en la nova Comunicació
    3.2.2. Què és la competència comunicativa?
    3.2.3. Competències digitals de Comunicació i Informació
    3.2.4. Com ens adaptem als nous rols, normes o processos
    3.2.5. La comunicació en una cultura organitzacional híbrida

    3.3. UNITAT.- Mobilitat
    3.3.1. Redefinir la mobilitat
    3.3.2. La mobilitat i el Treball híbrid vs teletreball
    3.3.3. Com gestionar un model de Treball Híbrid
    3.3.4. Beneficis del Treball Híbrid /Mixt en un nou concepte de Mobilitat

    3.4. UNITAT.- Col·laboració: l'eix central del nou sistema de treball
    3.4.1. Del Digital al Treball Col·laboratiu
    3.4.2. El Talent compartit
    3.4.3. Sistema de treball híbrid no significa sistemes de TU híbrids
    3.4.4. La col·laboració en equip
    3.4.5. Els beneficis de la col·laboració en equip
    3.4.6. Fomentar la col·laboració en equip
    3.4.7. Els desafiaments de la col·laboració en equip

    3.5. UNITAT.- Bones pràctiques i estratègies de gestió per a equips de treball en remot
    3.5.1. Feix una revisió mèdica emocional freqüent de l'Equip
    3.5.2. Centralitza i estructura els documents compartits
    3.5.3. Centralitza i estructura els procediments compartits
    3.5.4. Minimitza les reunions operatives
    3.5.5. Aconsegueix millors espais de col·laboració i seguiment
    3.5.6. Es transparenti amb els projectes i tasques
    3.5.7. Crea un codi compartit per als assumptes del correu
    3.5.8. Integra la mediació per a gestionar conflictes enquistats
    3.5.9. Utilitza les eines adequades per als diferents departaments
    3.5.10. Equilibra als equips segons les seves competències digitals
    3.5.11. Forma a tots els col·laboradors en competències digitals
    3.5.12. Empra les KPIs de manera progressiva
    3.5.13. No focalitzis els canvis en les eines
    3.5.14. Ajuda als col·laboradors a teletreballar millor
    3.5.15. Gestiona l'extraversió de les teves col·laboradors

    3.6. UNITAT.- Fomentar el Engagement en equips híbrids
    3.6.1. El rol de l'espai de treball
    3.6.2. Proposades de millora en els diferents espais laborals
    3.6.3. Algunes reflexions finals

    3.7. UNITAT.- Models d'Acompanyament - Seguiment
    3.7.1. Coordinar equips a distància
    3.7.2. Plantilles per al treball en remot
  • Lideratge i autolideratge en l'era digital.
   • 4.1. UNITAT.- Competències que haig d'adaptar o incorporar
    4.1.1. Què són les habilitats professionals
    4.1.2. Habilitats professionals vs habilitats socials
    4.1.3. Per què canvien les habilitats professionals
    4.1.4. Habilitats professionals més demandades

    4.2. UNITAT.- L'autogestió: una responsabilitat de les persones
    4.2.1. Pilars d'un model d'autogestió
    4.2.2. Soc protagonista del canvi: abastos i impacte en el meu treball
    4.2.3. Quines competències haig d'adquirir per al canvi

    4.3. UNITAT.- Lideratge i autolideratge
    4.3.1. El nou lideratge més enllà del nostre lloc
    4.3.2. Com ser proactiu en l'autolideratge
    4.3.3. Autolideratge: Actitud, Motivació i Automotivació
    4.3.4. Tots som líders en potència
    4.3.5. Quin és el teu autolideratge del metre quadrat?

    4.4. UNITAT.- Control i seguiment: canvis de paradigma. Gestió del temps en remot
    4.4.1. Gestió del temps en híbrid

    4.5. UNITAT.- Vencent les pors: un desafiament de canvi col·lectiu

    4.5.1. Vencent les pors: un desafiament de canvi col·lectiu

    4.6. UNITAT.- El desenvolupament i la mentalitat de creixement dins de les Organitzacions del Segle XXI
    4.6.1. El desenvolupament i la mentalitat de creixement dins de les Organitzacions del Segle XXI

    4.7. UNITAT.- Acte Avaluació del meu Acompliment i Productivitat
    4.7.1. Beneficis de l'Autoavaluació d'Acompliment i Productivitat
    4.7.2. Dinàmiques d'autoavaluació
    4.7.3. Què puc fer a nivell individual per a millorar el meu desenvolupament professional?.
  • Reunions Virtuals.
   • 5.1. UNITAT.- Recomanacions abans de la reunió
    5.1.1. Tingues en compte les zones horàries
    5.1.2. Prepara l'agenda de la reunió
    5.1.3. Envia la documentació amb antelació
    5.1.4. Prepara l'entorn
    5.1.5. Selecciona l'eina de comunicació adequada
    5.1.6. Domina l'aplicació que estiguis usant
    5.1.7. Feix alguna prova abans de la reunió

    5.2. UNITAT.- Recomanacions al començament de la reunió
    5.2.1. Arriba el primer
    5.2.2. Presenta't i fes que tots es presentin
    5.2.3. Practica un trencaglaç virtual
    5.2.4. Comença amb l'agenda

    5.3. UNITAT.- Recomanacions durant la reunió
    5.3.1. Minimitza la durada de la reunió i de les presentacions individuals
    5.3.2. Evita les distraccions
    5.3.3. Feix uso de totes les eines que et siguin útils
    5.3.4. Utilitza adequadament el llenguatge no verbal
    5.3.5. Posa emoció i dinamitza la reunió en línia

    5.4. UNITAT.- Recomanacions al final i després de la reunió
    5.4.1. Recomanacions al final de la reunió
    5.4.2. Recomanacions després de la reunió
  • Presentacions a través de web conference.
   • 6.1. Seminari Web. Quins avantatges ofereix
    6.2. Aspectes organitzatius abans del seminari
    6.3. Selecció i ús de l'eina de comunicació adequada
    6.4. Organització de la presentació. L'inici
    6.5. Desenvolupament del seminari: Estructura i organització
    6.6. El llenguatge verbal i el paralenguaje
    6.7. El procés de l'atenció
    6.8. Ús del storytelling
    6.9. Preguntes i enquestes
    6.10. Variacions en els formats
    6.11. Dinàmiques d'interacció amb els participants
    6.12. Ludificació del seminari
    6.13. Com elaborar presentacions PowerPoint
    6.14. El tancament d'un webinar

Metodologia

FORMA'T AL TEU RITME!
Aquesta formació es realitzarà en la modalitat online mitjançant una metodologia activa i participativa basada en el desenvolupament de les competències i habilitats de cada participant. La flexibilitat horaria d'aquesta modalitat l’han convertit en una alternativa formativa molt sòlida, atenent a les avantatges que aporta i als bons resultats que n’obtenen els alumnes.

Destinataris/àries

Qualsevol persona i/o professional que vulgui conèixer o ampliar els seus coneixements sobre les competències digitals.

Certificació

Diploma d'acreditació de la formació rebuda avalat per Cecot formació i desenvolupament.

Aquest curs és vàlid per l'ajut de TRANSFORMACIÓ + OCUPACIÓ dirigit a professionals autònoms/es.

Preu

INSCRIU-TE I COMENÇA EN 48 HORES!
- Socis: Cecot Plus, Avançat o Premium: 100€
- Socis: Gremis de la Cecot: 150€
- Socis: Cecot Individual o Bàsic: 150€
- Socis: Cecot Open: 185€
- No socis: 200€

Descomptes:
- Persones desocupades: 10% de descompte
- 3 o més alumnes d'una mateixa empresa: 10% de descompte (dte. aplicable a partir de la 3a. inscripció)
- Socis d'entitats col·laboradores: Consulta-les aquí
* Descomptes no acumulables