Curs

MICROSOFT EXCEL 2016 FINANCER

Tipus Curs Adreçat a Tothom
Modalitat Online Sector TOTS
Durada 30 hores Dies -
Pagament Horari laboral -
Adreça -

Objectius

- Aprendre a crear i utilitzar fulls de càlcul eficients en Excel 2016.
- Comprendre com utilitzar funcions financeres avançades per a analitzar dades financeres.
- Aprendre a crear taules dinàmiques i gràfics per a presentar informació financera de manera clara i concisa.
- Desenvolupar habilitats per a automatitzar tasques repetitives en Excel.
- Aprendre a utilitzar eines avançades d'Excel, com a funcions de cerca i indexació, per a realitzar anàlisis més eficients.
- Comprendre com utilitzar Excel per a resoldre problemes financers i administratius en el dia a dia.

Programa

 • MICROSOFT EXCEL 2016 FINANCER
  • Anàlisi de préstecs, pagaments i d'interessos.
  • Càlcul de la depreciació.
  • Determinació dels valors i taxes de retorn.
  • Càlcul de dates i la durada dels bons de descompte
  • Càlcul de preus i rendiments de seguretat.
  • Càlcul de preus i rendiments de valors en períodes irregulars.
  • Excel per a la gestió de recursos humans.
  • Excel per a la gestió d'operacions.
  • Gestió de projectes empresarials.
  • Gestió financera.

 • MICROSOFT EXCEL 2016 FINANCER
  • Anàlisi de préstecs, pagaments i d'interessos.
   • -Funció de pagament.
    -Funcions pagoprin i pagoint.
    -Funcions PAGAMENT.PRINC.ENTRE i PAGO.INT.ENTRE
    -Funcions INT.EFECTIU i TAXA.nominal.
    -Funcions INT.ACUM i INT.ACUM.V.
    -Funció taxa.
    -Funció NPER.
  • Càlcul de la depreciació.
   • -Funció SLN
    -Funció DB
    -Funció DDB
    -Funció SYD
    -Funció DVS
    -Funció AMORTIZ.PROGRE
  • Determinació dels valors i taxes de retorn.
   • -Funció VF
    -Funció VF.PLA
    -Funció VA
    -Funció VNA
    -Funció TIR
    -Funció VA.NO.PER
    -Funció TIR.NO.PER
    -Funció TIRM
    -Funció TAXA.DESC
  • Càlcul de dates i la durada dels bons de descompte
   • -Funció CUPON.DIES
    -Funció CUPON.DIES.L1
    -Funció CUPON.DIES.L2
    -Funció CUPON.DATA.L1
    -Funció CUPON.DATA.L2
    -Funció CUPON.NUM
    -Funció DURACION
    -Funció DURACION.MODIF
  • Càlcul de preus i rendiments de seguretat.
   • -Funció MONEDA.DEC i MONEDA.FRAC
    -Funció TASA.INT
    -Funció QUANTITAT.REBUDA
    -Funció PREU
    -Funció PREU.DESCOMPTO
    -Funció PREU.VENCIMENT
    -Funció LETRA.DE.TES.EQV.A.BONO
    -Funció LETRA.DE.TES.PREU
    -Funció LETRA.DE.TES.RENDTO
    -Funció RENDTO
    -Funció RENDTO.DESC
    -Funció RENDTO.VENCTO
  • Càlcul de preus i rendiments de valors en períodes irregulars.
   • -Funció PREU.PER.IRREGULAR.1
    -Funció PREU.PER.IRREGULAR.2
    -Funció RENDTO.PER.IRREGULAR.1
    -Funció RENDTO.PER.IRREGULAR.2
  • Excel per a la gestió de recursos humans.
   • -Informes d'estadístiques de personal.
    -Elaboració de nòmines amb excel.
    -Quadres de comandament per a la gestió de personal.
    -Gestió de torns i anàlisis.
    -Presa de decisions en la gestió de les persones.
  • Excel per a la gestió d'operacions.
   • -Anàlisis de la depreciació de factors de producció.
    -Gestió de clients.
    -Planificació de les activitats de producció amb l'excel.
    -Càlcul de la funció de producció.
    -Optimització de l'activitat productiva i histogrames.
  • Gestió de projectes empresarials.
   • -Anàlisi d'un projecte de negoci.
    -Control d'ingressos i despeses d'una activitat empresarial.
    -Gestió comercial de l'activitat empresarial.
    -Anàlisi de mercat mitjançant proves d'independència.
    -Anàlisi de competència mitjançant les proves de bondat.
  • Gestió financera.
   • -Informes de decisions d'inversió i finançament.
    -Càlcul del llindar de rendibilitat.
    -Disseny de quadres de comandament per a la gestió financera.
    -Gestió del creixement orientat a la creació de valor.
    -Gestió i comptabilitat de costos.

Metodologia

FORMA'T AL TEU RITME!
Aquesta formació es realitzarà en la modalitat online mitjançant una metodologia activa i participativa basada en el desenvolupament de les competències i habilitats de cada participant. La flexibilitat horaria d'aquesta modalitat l’han convertit en una alternativa formativa molt sòlida, atenent a les avantatges que aporta i als bons resultats que n’obtenen els alumnes.

Destinataris/àries

Qualsevol persona i/o professional que vulgui conèixer o ampliar els seus coneixements sobre Microsoft Excel Financer.

Certificació

Diploma d'acreditació de la formació rebuda avalat per Cecot formació i desenvolupament.

Aquest curs és vàlid per l'ajut de TRANSFORMACIÓ + OCUPACIÓ dirigit a professionals autònoms/es.

Preu

INSCRIU-TE I COMENÇA EN 48 HORES!
- Socis: Cecot Plus, Avançat o Premium: 130€
- Socis: Gremis de la Cecot: 180€
- Socis: Cecot Individual o Bàsic: 180€
- Socis: Cecot Open: 215€
- No socis: 230€

Descomptes:
- Persones desocupades: 10% de descompte
- 3 o més alumnes d'una mateixa empresa: 10% de descompte (dte. aplicable a partir de la 3a. inscripció)
- Socis d'entitats col·laboradores: Consulta-les aquí
* Descomptes no acumulables