Curs

ESTRATEGIA EMPRESARIAL

Tipus Curs Adreçat a Tothom
Modalitat Online Sector TOTS
Durada 5 hores Dies -
Pagament Horari laboral -
Adreça -

Objectius

- Dominar els principals conceptes relacionats amb l'estratègia empresarial i aplicar-los a situacions empresarials reals.
- Conèixer els avantatges i amenaces competitives de l'empresa amb la finalitat de crear una estratègia d'èxit.
- Realitzar un diagnòstic empresarial complet, des d'una visió interna, a partir de l'anàlisi de les diferents àrees de la companyia i des del punt de vista extern de l'anàlisi sectorial.
- Aprendre a realitzar un anàlisi DAFO d'una organització.

Programa

 • ESTRATÈGIA EMPRESARIAL
  • Estratègia empresarial.
  • Anàlisi competencial de l'empresa.
  • Anàlisi estratègic del producte.
  • Anàlisi estratègic de les unitats de negoci.
  • Eines de diagnòsitc empresarial.

 • ESTRATÈGIA EMPRESARIAL
  • Estratègia empresarial.
   • -Definició d'estratègia i característiques.
    -Concepte de direcció estratégica.
    -Criteris per una estratègia eficaç.
    -Alternatives estratègiques.
    -Lideratge general en costos.
    -Diferenciació.
    -Enfoc o alta segmentació.
    -Estratègies de manteniment i de reducció de la posición.
  • Anàlisi competencial de l'empresa.
   • -La matriu de Michael Porter.
    -Els competidors/es i l'entorn competitiu.
    -Amenaces d'accés de nous competidors/es.
    -Barreres per l'accés.
    -Intensitat de la rivalitat entre els competidors/es existents.
    -Situacions competitives.
    -Barreres de sortida.
    -Barreres de sortida i d'accés.
    -Pressió de productes substitutius.
    -Poder negociador dels compradors/es.
    -Poder negociador dels proveïdors/es.
    -Els grups estratègics
  • Anàlisi estratègic del producte.
   • -Anàlisi estratègic: Anàlisi del producte.
    -Què es coneix com tècniques de Portfoli?
    -La matriu de la Boston Consulting Group (BCG).
    -La BCG i l'anàlisi del producte.
    -Funcionament de la matriu de la BCG.
    -Criteris de classificació de la matriu de la BCG.
    -Conclusions que es poden obtenir de la matriu de la BCG.
    -Estratègies segons els resultats de la matriu de la BCG.
  • Anàlisi estratègic de les unitats de negoci.
   • -Anàlisi competencial de les unitats de negoci.
    -Matriu atractiva del mercat-posició competitiva.
    -Atractiu del mercat i posició competitiva de la unitat de negoci.
    -Conclusions a partir de la matriu atractiva del mercat - posició competitiva.
    -Limitacions matriu atractiu del mercat - posició competitiva.
  • Eines de diagnòsitc empresarial.
   • -Anàlisi DAFO.
    -Exemple d'anàlisi DAFO.
    -Matriu de probabilitat - impacte
    -Model CANVA.
    -Exemple de model CANVA.

Metodologia

FORMA'T AL TEU RITME!
Aquesta formació es realitzarà en la modalitat online mitjançant una metodologia activa i participativa basada en el desenvolupament de les competències i habilitats de cada participant. La flexibilitat horaria d'aquesta modalitat l'han convertit en una alternativa formativa molt sòlida, atenent a les avantatges que aporta i als bons resultats que n'obtenen els alumnes.

Destinataris/àries

Qualsevol persona i/o professional que vulgui conèixer o ampliar els seus coneixements en l'àmbit de l'Estratègia empresarial.

Certificació

Diploma d'acreditació de la formació rebuda avalat per Cecot formació i desenvolupament.

Preu

INSCRIU-TE I COMENÇA EN 48 HORES!
- Socis: Cecot Plus, Avançat o Premium: 70€
- Socis: Gremis de la Cecot: 120€
- Socis: Cecot Individual o Bàsic: 120€
- Socis: Cecot Open: 155€
- No socis: 170€

Descomptes:
- Persones desocupades: 10% de descompte
- 3 o més alumnes d'una mateixa empresa: 10% de descompte (dte. aplicable a partir de la 3a. inscripció)
- Socis d'entitats col·laboradores: Consulta-les aquí
* Descomptes no acumulables