Curs

FINANCES PER A NO FINANCERS

Tipus Curs Adreçat a Tothom
Modalitat Online Sector TOTS
Durada 15 hores Dies -
Pagament Horari laboral -
Adreça -

Objectius

- Introduir els conceptes de l'activitat financera de l'empresa per a arribar a desenvolupar una correcta gestió de les finances de l'empresa a llarg i curt termini.
- Conèixer els mètodes de cerca de finançament i saber assessorar sobre les concessions de finançament.
- Facilitar una visió integrada dels conceptes i instruments clau de comptabilitat i finances imprescindibles per a l'anàlisi, planificació i control de les activitats i resultats de la gestió de l'empresa.
- Exposar de manera clara i precisa els conceptes i terminologia clau del llenguatge financer, per a responsables i tècnics/ques no financers/es.
- Possibilitar la comprensió i anàlisi dels estats comptables (balanç i compte de resultats) partint d'un nivell bàsic.
- Facilitar la interpretació de la situació patrimonial i econòmica de l'empresa a través dels principals instruments d'anàlisis económico financeres.

Programa

 • FINANCES PER A NO FINANCERS
  • Introducció.
  • L'empresa.
  • El Balanç.
  • Anàlisi del compte de resultats.
  • Interpretació dels estats financers.
  • Anàlisi econòmicafinancera.
  • Càlcul de les necessitats del capital de treball.
  • Cas global.

 • FINANCES PER A NO FINANCERS
  • Introducció.
   • -Índex de Continguts.
    -Presentació.
    -Anàlisi previ.
  • L'empresa.
   • -L'empresa.
    -Les funcions directives clau.
    -Introducció a la gestió económico financera.
  • El Balanç.
   • -El Balanç.
    -L'Actiu: Introducció.
    -L'Actiu No Corrent.
    -L'Actiu No Corrent: Classificació.
    -Característiques de l'actiu.
    -Les amortitzacions.
    -Amortitzacions: Característiques.
    -El fons de comerç.
    -L'actiu corrent.
    -L'cctiu corrent: Característiques.
    -L'actiu: Recapitulació.
    -El Passiu: Introducció.
    -Patrimoni Net.
    -Anàlisi del Balanços.
    -Documentació.
    -Test.
  • Anàlisi del compte de resultats.
   • -Compte de resultats.
    -Marge operacional.
    -Resultat abans d'imposats.
    -Compte de Resultat: Resumeixen.
    -Documentació.
    -Cas pràctic: "Mercedes Casas".
    -Financiació i primeres operacions.
    -La reunió amb el seu soci.
    -Confeccionar el balanç.
    -Solució: Introducció.
    -Solució: Confecció del Bblanç.
    -Solució: L'actiu.
    -Solució: Conclusió.
    -Documentació.
    -Test.
  • Interpretació dels estats financers.
   • -Composició del balanç.
    -Anàlisi del balanç.
    -Fons de Maniobra (I).
    -Cas pràctic: "Mercedes Casas". Fons de Maniobra.
    -Solució: Fons de Maniobra.
    -Documentació.
    -Anàlisi d'estats financers (I).
    -Anàlisi d'estats financers( II).
    -Cas pràctic: "Mercedes Casas". CASH-FLOW i EBITDA.
    -Solució: Cash Flow.
    -Solució: EBITDA.
    -Documentació.
    -Informació del balanç i del compte de resultats.
    -Termini mitjà de cobrament.
    -Termini mitjà de pagament.
    -Cas pràctic: "Mercedes Casas". Terminis d'estoc, cobrament i pagament corresponents.
    -Solució: Terminis de Cobrament, estocs i pagaments.
    -Documentació.
    -Càlcul de les necessitats de capital de treball(I)
    -Documentació.
    -Test.
  • Anàlisi econòmicafinancera.
   • -Rendibilitat: Introducció.
    -Rendibilitats.
    -Rendibilitat global.
    -Rendibilitat global de l'empresa.
    -Piràmide de la rendibilitat.
    -Marge i rotació.
    -Millora de la rendibilitat.
    -Definició de tipologia de producte.
    -Exercici: Tipologies de producte.
    -Solució: Tipologia de producte.
    -Documentació.
    -La Rotació.
    -Exemple de Rotació (I).
    -Situació econòmica de l'empresa.
    -Cas pràctic: "LA EXPANSION". Analitza la situació financera.
    -Cas pràctic: "LA EXPANSION".
    -Exposició del Cas pràctic: "LA EXPANSION" (II).
    -Cas pràctic: "LA EXPANSION". Dades de Partida.
    -Cas pràctic: "LA EXPANSION". Qüestions.
    -Solució: Càlcul de ràtios relatius a la situació econòmica.
    -Solució: Anàlisi situació financera.
    -Solució: Conclusions de l'anàlisi.
    -Interpretació dels estats financers.
    -Documentació.
    -Test.
  • Càlcul de les necessitats del capital de treball.
   • -Anàlisi financera.
    -Necessitats del capital de treball.
    -Càlcul de les necessitats de capital de treball (I).
    -Càlcul de les necessitats de capital de treball (II).
    -La posició de tresoreria.
    -Nivell de liquiditat.
    -Mantenir una situació financera equilibrada.
    -Cas pràctic: "Papelio".
    -Exposició del Cas pràctic: "Papelio".
    -Desenvolupament del cas pràctic: "Papelio".
    -Definició del problema "Papelio".
    -Plantejament del problema al cas: "Papelio".
    -Solució: Dades de partida.
    -Solució: Alternatives.
    -Solució: Pagament en efectiu.
    -Solució: Préstec a 1 any.
    -Solució: Préstec a 5 anys.
    -Solució: Entrada de nou capital.
    -Solució: Conclusió.
    -Documentació.
    -Test.
  • Cas global.
   • -Cas pràctic "Junquera".
    -Plantejament del cas "Junquera".

Metodologia

FORMA'T AL TEU RITME!
Aquesta formació es realitzarà en la modalitat online mitjançant una metodologia activa i participativa basada en el desenvolupament de les competències i habilitats de cada participant. La flexibilitat horaria d'aquesta modalitat l’han convertit en una alternativa formativa molt sòlida, atenent a les avantatges que aporta i als bons resultats que n’obtenen els alumnes.

Destinataris/àries

Qualsevol persona i/o professional que vulgui conèixer o ampliar els seus coneixements en l’àmbit de les finances però sense ser un financer/a.

Certificació

Diploma d'acreditació de la formació rebuda avalat per Cecot formació i desenvolupament.

Preu

INSCRIU-TE I COMENÇA EN 48 HORES!
- Socis: Cecot Plus, Avançat o Premium: 100€
- Socis: Gremis de la Cecot: 150€
- Socis: Cecot Individual o Bàsic: 150€
- Socis: Cecot Open: 185€
- No socis: 200€

Descomptes:
- Persones desocupades: 10% de descompte
- 3 o més alumnes d'una mateixa empresa: 10% de descompte (dte. aplicable a partir de la 3a. inscripció)
- Socis d'entitats col·laboradores: Consulta-les aquí
* Descomptes no acumulables