Curs

MÀRQUETING EMPRESARIAL

Tipus Curs Adreçat a Tothom
Modalitat Online Sector TOTS
Durada 25 hores Dies -
Pagament Horari laboral -
Adreça -

Objectius

- Aprendre a utilitzar les tècniques de màrqueting per aconseguir un millor posicionament de les mateixes davant la competència.
- Obtenir un coneixement pràctic i profund dels punts clau que ens permetran aconseguir la millor posició competitiva de la nostra empresa, aprofitant totes les tècniques i eines que el màrqueting posa a la nostra disposició.

Programa

 • MÀRQUETING EMPRESARIAL
  • Fonaments del Màrqueting.
  • Segmentació del mercat. El mercat objectiu.
  • El màrqueting mix. Elements i estratègies.
  • Polítiques i directrius del màrqueting.
  • Informació de mercat.
  • El Pla de Màrqueting.
  • Planificació de mitjans.
  • Màrqueting directe. Tècniques i argumentaris.

 • MÀRQUETING EMPRESARIAL
  • Fonaments del Màrqueting.
   • 1.1. Concepte de màrqueting estratègic.
    1.2. Fonaments del màrqueting.
    1.3. Visió històrica del màrqueting.
    1.4. Producte vs Servei.
    1.5. Màrqueting de serveis: Diferències.
    1.6. Màrqueting estratègic vs màrqueting operatiu.
  • Segmentació del mercat. El mercat objectiu.
   • 2.1. Mercats i segments.
    2.2. Influents en el consumidor.
    2.3. Motivació.
    2.4. Segmentació del mercat.
    2.5. Tipus de Segmentació.
    2.6. Mercat final.
    2.7. Autopràctica - Orientació del màrqueting.
    2.8. Autopràctica - Segmentació.
  • El màrqueting mix. Elements i estratègies.
   • 3.1. Màrqueting mix.
    3.2. Posicionament.
    3.3. Com fer que el client pensi en mi?
    3.4. Autopràctica - Posicionament.
    3.5. Autopràctica - millorar el posicionament d'una empresa.
    3.6. Producte.
    3.7. Cicle de vida del producte.
    3.8. Autopràctica - Producte.
    3.9. Política de preus.
    3.10. El preu.
    3.11. Criteris de fixació dels preus.
    3.12. Els models de fixació de preus.
    3.13. Construcció de preus - Punt mort.
    3.14. Construcció de preus mitjançant marges.
    3.15. Fixació dels preus sobre la base de la competència.
    3.16. Fixació de preus en funció de la demanda.
    3.17. Definir un preu per a un producte nou.
    3.18. Quan es pot alterar un preu?
    3.19. Autopràctica - Fixació de preus.
    3.20. Estratègies de distribució.
    3.21. La Franquícia i Cobranding.
    3.22. Les 3 Ps del sector serveis.
  • Polítiques i directrius del màrqueting.
   • 4.1. Dissenyar una estratègia de màrqueting.
    4.2. Autopràctica - Visió i missió.
    4.3. Polítiques i estratègies.
    4.4. La cadena de valor en el màrqueting estratègic.
    4.5. Cadena de valor.
    4.6. Autopràctica - Presa d'opcions estratègiques.
    4.7. Anàlisi competitiva.
    4.8. La competència.
    4.9. Forces competitives.
    4.10. Estratègies competitives.
    4.11. Autopràctica - Anàlisi de la competència.
    4.12. DAFO.
    4.13. Autopràctica - DAFO.
    4.14. Innovació.
    4.15. Cultura organitzativa.
  • Informació de mercat.
   • 5.1. Investigació de mercat.
    5.2. El qüestionari.
    5.3. Estudiar la demanda a casa.
    5.4. Autopràctica - recerca de mercat.
  • El Pla de Màrqueting.
   • 6.1. Elaboració d'un pla de màrqueting.
    6.2. Pla de Màrqueting.
    6.3. Control del pla de màrqueting.
    6.4. Autopràctica - Elaboració del pla de màrqueting.
    6.5. Autopràctica - Posada en marxa del pla de màrqueting.
    6.6. Autopràctica: Pla de Màrqueting Estratègic.
  • Planificació de mitjans.
   • 7.1. La identitat corporativa i la imatge corporativa.
    7.2. Imatge i Identitat.
    7.3. Promoció i Comunicació Mix.
    7.4. Pla de Comunicació.
    7.5. La marca.
    7.6. Marques.
    7.7. Característiques de la Marca.
    7.8. Construir una marca.
    7.9. Claus per a aconseguir l'èxit sostingut de la marca.
    7.10. Publicitat.
    7.11. Funcions de la publicitat.
    7.12. Publicitat "above the line".
    7.13. Publicitat "below the line".
    7.14. Les Relacions Públiques.
    7.15. Autopràctica - Característiques de marca.
  • Màrqueting directe. Tècniques i argumentaris.
   • 8.1. Màrqueting directe.
    8.2. Avantatges del màrqueting directe.
    8.3. Bases de dades com a eines del màrqueting directe.
    8.4. Venda Personal.
    8.5. Argumentari.
    8.6. Màrqueting one to one.
    8.7. Vídeo Màrqueting.
    8.8. Estratègia i difusió: Les claus del vídeo màrqueting.
    8.9. Permission Màrqueting.
    8.10. Màrqueting permission.
    8.11. Marxandatge.
    8.12. Promoció.
    8.13. CRM - Customer relationship management.
    8.14. Customer Relationship Management.
    8.15. Els 3 pilars del CRM.
    8.16. Avantatges de l'ús del CRM.
    8.17. e-CRM.
    8.18. Fidelització.
    8.19. El Perill d'un Client Insatisfet.
    8.20. Decàleg per a fidelizar clients.
    8.21. Treballar en entorns digitals.
    8.22. Estratègies de captació i fidelització de clients en la xarxa.
    8.23. E-Màrqueting.
    8.24. Integrar amb èxit el canal online en l'estratègia de màrqueting.
    8.25. E-mail màrqueting: Una arma poderosa en l'era digital.
    8.26. Data Warehouse.
    8.27. La llei de protecció de dades personals.
    8.28. Autopràctica - Fidelització.
    8.29. Autopràctica - Argumentació de la venda.

Metodologia

FORMA'T AL TEU RITME!
Aquesta formació es realitzarà en la modalitat online mitjançant una metodologia activa i participativa basada en el desenvolupament de les competències i habilitats de cada participant. La flexibilitat horaria d'aquesta modalitat l’han convertit en una alternativa formativa molt sòlida, atenent a les avantatges que aporta i als bons resultats que n’obtenen els alumnes.

Destinataris/àries

Qualsevol professional i/o persona que vulgui conèixer, ampliar i aprofundir els seus coneixements en l’àmbit del màrqueting empresarial.

Certificació

Diploma d'acreditació de la formació rebuda avalat per Cecot formació i desenvolupament.

Preu

INSCRIU-TE I COMENÇA EN 48 HORES!
- Socis: Cecot Plus, Avançat o Premium: 130€
- Socis: Gremis de la Cecot: 180€
- Socis: Cecot Individual o Bàsic: 180€
- Socis: Cecot Open: 215€
- No socis: 230€

Descomptes:
- Persones desocupades: 10% de descompte
- 3 o més alumnes d'una mateixa empresa: 10% de descompte (dte. aplicable a partir de la 3a. inscripció)
- Socis d'entitats col·laboradores: Consulta-les aquí
* Descomptes no acumulables