Curs
Comparteix
Imprimir

FINANCES PER A NO FINANCERS

Preinscripció
Tipus Curs Adreçat a Tothom
Modalitat Online Sector TOTS
Durada 15 hores Dies -
Pagament Horari laboral -
Adreça -

Objectius

- Introduir a l'alumne en els conceptes de l'activitat financera de l'empresa, per a arribar a desenvolupar una correcta Gestió de les finances de l'empresa a llarg i curt termini a més de conèixer els mètodes de cerca de finançament i saber assessorar sobre les concessions de finançament.
-Facilitar una visió integrada dels conceptes i instruments clau de comptabilitat i finances imprescindibles per a l'anàlisi, planificació i control de les activitats i resultats de la gestió de l'empresa.
-Exposar de manera clara i precisa els conceptes i terminologia clau del "llenguatge financer", per a responsables i tècnics no financers.
-Possibilitar la comprensió i anàlisi dels estats comptables (balanç i compte de resultats) partint d'un nivell bàsic.
-Facilitar la interpretació de la situació patrimonial i econòmica de l'empresa, a través dels principals instruments d'anàlisis economicofinanceres.

Programa

 • FINANCES PER A NO FINANCERS
  • 1. Introducció.
  • 2. L'Empresa.
  • 3. El Balanç.
  • 4. Anàlisi del Compte de Resultats.
  • 5. Interpretació dels Estats Financers.
  • 6. Anàlisi econòmicafinancera.
  • 7. Càlcul de les necessitats de capital de treball.
  • 8. Cas global.

 • FINANCES PER A NO FINANCERS
  • 1. Introducció.
   • 1.1. Índex de Continguts.
    1.2. Presentació.
    1.3. Anàlisi Prèvia.
  • 2. L'Empresa.
   • 2.1. L'Empresa.
    2.2. Les Funcions Directives Clau.
    2.3. Introducció a la Gestió Economicofinancera.
  • 3. El Balanç.
   • 3.1. El Balanç.
    3.2. L'Actiu: Introducció.
    3.3. L'Actiu No Corrent.
    3.4. L'Actiu No Corrent: Classificació.
    3.5. Característiques de l'Actiu.
    3.6. Les amortitzacions.
    3.7. Amortitzacions: Característiques.
    3.8. El Fons de Comerç.
    3.9. L'Actiu corrent.
    3.10. L'Actiu corrent: Característiques.
    3.11. L'Actiu: recapitulació.
    3.12. El Passiu: Introducció.
    3.13. Patrimoni Net.
    3.14. Anàlisi del Balanç.
    3.15. Documentació.
    3.16. Test.
  • 4. Anàlisi del Compte de Resultats.
   • 4.1. Compte de Resultats.
    4.2. Marge Operacional.
    4.3. Resultat Abans d'Imposats.
    4.4. Compte de Resultat: Resumeixen.
    4.5. Documentació.
    4.6. Cas pràctic: "Mercedes Casas".
    4.7. Financiació i primeres operacions.
    4.8. La reunió amb el seu soci.
    4.9. Confeccionar balanç.
    4.10. Solució: Introducció.
    4.11. Solució: Confecció del Balanç.
    4.12. Solució: L'Actiu.
    4.13. Solució: Conclusió.
    4.14. Documentació.
    4.15. Test.
  • 5. Interpretació dels Estats Financers.
   • 5.1. Composició del Balanç.
    5.2. Anàlisi del balanç.
    5.3. Fons de Maniobra (I)
    5.4. Cas pràctic: "Mercedes Casas". Fons de Maniobra.
    5.5. Solució: Fons de Maniobra.
    5.6. Documentació.
    5.7. Anàlisi d'estats financers(I)
    5.8. Anàlisi d'estats financers(II)
    5.9. Cas pràctic: "Mercedes Casas". CASH-FLOW i EBITDA.
    5.10. Solució: Cash Flow.
    5.11. Solució: EBITDA.
    5.12. Documentació.
    5.13. Informació del balanç i del compte de resultats.
    5.14. Termini mitjà de cobrament.
    5.15. Termini mitjà de pagament.
    5.16. Cas pràctic: "Mercedes Casas". Terminis d'estoc, cobrament i pagament corresponents.
    5.17. Solució: Terminis de Cobrament, Estocs i Pagament.
    5.18. Documentació.
    5.19. Càlcul de les necessitats de capital de treball(I)
    5.20. Documentació.
    5.21. Test.
  • 6. Anàlisi econòmicafinancera.
   • 6.1. Rendibilitat: Introducció.
    6.2. Rendibilitats.
    6.3. Rendibilitat global.
    6.4. Rendibilitat global de l'empresa.
    6.5. Piràmide de la rendibilitat.
    6.6. Marge i Rotació.
    6.7. Millora de la Rendibilitat.
    6.8. Definició de tipologia de producte.
    6.9. Exercici: Tipologies de producte.
    6.10. Solució: Tipologia de Producte.
    6.11. Documentació.
    6.12. La Rotació.
    6.13. Exemple de Rotació(I)
    6.14. Situació Econòmica de l'Empresa.
    6.15. Cas pràctic: "LA EXPANSION". Analitza la situació financera.
    6.16. Cas pràctic: "LA EXPANSION".
    6.17. Exposició del Cas pràctic: "LA EXPANSION" (II)
    6.18. Cas pràctic: "LA EXPANSION". Dades de Partida.
    6.19. Cas pràctic: "LA EXPANSION". Qüestions.
    6.20. Solució: Càlcul Ràtios relatius a la Situació Econòmica.
    6.21. Solució: Anàlisi Situació Financera.
    6.22. Solució: Conclusions de l'Anàlisi.
    6.23. Interpretació dels Estats Financers.
    6.24. Documentació.
    6.25. Documentació.
    6.26. Test.
  • 7. Càlcul de les necessitats de capital de treball.
   • 7.1. Anàlisi financera.
    7.2. Necessitats de capital de treball.
    7.3. Càlcul de les necessitats de capital de treball(I)
    7.4. Càlcul de les necessitats de capital de treball(II)
    7.5. La posició de tresoreria.
    7.6. Nivell de liquiditat.
    7.7. Mantenir una situació financera equilibrada.
    7.8. Cas pràctic: "Papelio".
    7.9. Exposició del Cas pràctic: "Papelio".
    7.10. Desenvolupament del Cas pràctic: "Papelio".
    7.11. Definició del problema "Papelio".
    7.12. Plantejament del Problema al cas: "Papelio".
    7.13. Solució: Dades de Partida.
    7.14. Solució: Alternatives.
    7.15. Solució: Pagament en Efectiu.
    7.16. Solució: Préstec a un any.
    7.17. Solució: Préstec a cinc anys.
    7.18. Solució: Entrada de nou Capital.
    7.19. Solució: Conclusió.
    7.20. Documentació.
    7.21. Test.
  • 8. Cas global.
   • 8.1. Cas pràctic "Junquera".
    8.2. Plantejament del cas "Junquera".

Metodologia

FORMA'T AL TEU RITME!
Aquesta formació es realitzarà en la modalitat online mitjançant una metodologia activa i participativa basada en el desenvolupament de les competències i habilitats de cada participant. La flexibilitat horaria d'aquesta modalitat l’han convertit en una alternativa formativa molt sòlida, atenent a les avantatges que aporta i als bons resultats que n’obtenen els alumnes.

Destinataris

Qualsevol persona i/o professional que vulgui conèixer o ampliar els seus coneixements en l’àmbit de les finances però sense ser un financer/a.

Certificació

Diploma d'acreditació de la formació rebuda avalat per Cecot formació i desenvolupament.

Drets d'inscripció

INSCRIU-TE I COMENÇA EN 48 HORES!
Preu curs empresa sòcia: 100€
Preu curs empresa no sòcia: 200€

- 10% de descompte per a autònoms/es socis/es de Cecot.
- 10% de descompte per persones desocupats/es.
* Descomptes no acumulables

Comparteix