Curs
Comparteix
Imprimir

VISUAL BÀSIC.NET AVANÇAT

Preinscripció
Tipus Curs Adreçat a Tothom
Modalitat Online Sector TOTS
Durada 25 hores Dies -
Pagament Horari laboral -
Adreça -

Objectius

- Aconseguir que l'alumne sigui capaç de conèixer els aspectes avançats de Visual Basic .NET.

Programa

 • VISUAL BASIC.NET AVANÇAT
  • 1. Característiques gràfiques.
  • 2. Aplicacions MDI i assemblat d'aplicacions.
  • 3. Excepcions.
  • 4. Bases de dades.
  • 5. EL llenguatge SQL.
  • 6. Introducció a ADO.NET
  • 7. Accés connectat a dades.
  • 8. Accés desconnectat a dades.
  • 9. El control DataGridWiew.
  • 10. ASP.NET
  • 11. ASP.NET i accés a base de dades.

 • VISUAL BASIC.NET AVANÇAT
  • 1. Característiques gràfiques.
   • 1.1. El subsistema gràfic de Windows GDI+.
    1.2. .NET Framework.
    1.3. Dibuix en formularis Windows II.
    1.4. Llapis i brotxes.
    1.5. Treball amb imatges.
    1.6. Autopràctica.
  • 2. Aplicacions MDI i assemblat d'aplicacions.
   • 2.1. Treball amb finestres.
    2.2. Disseny de la finestra filla MDI.
    2.3. Vídeo Exercici.
    2.4. Assemblat d'aplicacions.
    2.5. Autopràctica.
  • 3. Excepcions.
   • 3.1. Errors i excepcions.
    3.2. Manipulació estructurada d'errors.
    3.3. La classe exception.
    3.4. Captura d'excepcions de diferent tipus.
    3.5. Creació d'excepcions personalitzades.
    3.6. Autopràctica.
  • 4. Bases de dades.
   • 4.1. Conceptes de bases de dades.
    4.2. Treballar amb sql en una base de dades.
    4.3. Comandaments i clausulas sql.
    4.4. Operadors i funcions d'agregat.
    4.5. Tipus de dades.
    4.6. Creació d'una base de dades.
    4.7. Creació de taules.
    4.8. Videoexercici.
    4.9. Autopràctica.
  • 5. EL llenguatge SQL.
   • 5.1. Consultes bàsiques.
    5.2. Ordenar registres.
    5.3. La clàusula where.
    5.4. Operadors de relació i operadors lògics.
    5.5. La sentència insert.
    5.6. La sentència delete.
    5.7. La sentència Update.
    5.8. Autopràctica.
  • 6. Introducció a ADO.NET
   • 6.1. Arquitectura ADO .NET
    6.2. Proveïdors de dades.
    6.3. Objectes comuns de ADO.NET
    6.4. L'explorador de servidors.
    6.5. Tipus d'accessos a dades.
    6.6. Establir la connexió.
    6.7. Autopràctica.
  • 7. Accés connectat a dades.
   • 7.1. La classe Command.
    7.2. Ús de la propietat Parameters.
    7.3. Propietats CommandType i CommandText.
    7.4. Mètode ExecuteScalar.
    7.5. La classe DataReader.
    7.6. Videoexercici.
    7.7. Autopràctica.
  • 8. Accés desconnectat a dades.
   • 8.1. La classe DataSet.
    8.2. La classe DataAdapter.
    8.3. Navegació de registres en manera desconnectada.
    8.4. Edició de registres en manera desconnectada.
    8.5. DataBinding.
    8.6. Autopràctica.
  • 9. El control DataGridWiew.
   • 9.1. DataGridView.
    9.2. Vistes per codi.
    9.3. Vistes amb filtres.
    9.4. Cerques.
    9.5. Ordenació.
    9.6. Autopràctica.
  • 10. ASP.NET
   • 10.1. Com funcionen la pàgines ASP.NET
    10.2. Separació de disseny i lògica.
    10.3. Components de servidor.
    10.4. Controls de servidor.
    10.5. Controls de servidor: radiobutton.
    10.6. Controls de servidor: casella de selecció.
    10.7. Controls de servidor: listbox.
    10.8. Controls de validació: camp obligat.
    10.9. Controls de validació: rang.
    10.10. Controls de validació: comparació.
    10.11. Vídeoexercici.
    10.12. Distribució de llocs web.
    10.13. Autopràctica.
  • 11. ASP.NET i accés a base de dades.
   • 11.1. Mostrar dades en una pàgina ASP.NET
    11.2. Inserir dades.
    11.3. Consultar dades.
    11.4. Modificar dades.
    11.5. Esborrar dades.
    11.6. Autopràctica.

Metodologia

FORMA'T AL TEU RITME!
Aquesta formació es realitzarà en la modalitat online mitjançant una metodologia activa i participativa basada en el desenvolupament de les competències i habilitats de cada participant. La flexibilitat horaria d'aquesta modalitat l’han convertit en una alternativa formativa molt sòlida, atenent a les avantatges que aporta i als bons resultats que n’obtenen els alumnes.

Destinataris

Qualsevol persona i/o professional que vulgui ampliar els seus coneixements sobre el programa Visual Basic.net.

Certificació

Diploma d'acreditació de la formació rebuda avalat per Cecot formació i desenvolupament.

Drets d'inscripció

INSCRIU-TE I COMENÇA EN 48 HORES!
Preu curs empresa sòcia: 185€
Preu curs empresa no sòcia: 285€

- 10% de descompte per a autònoms/es socis/es de Cecot.
- 10% de descompte per persones desocupats/es.
* Descomptes no acumulables

Comparteix