Curs

MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL.LACIONS SOLARS FOLTOVOLTAIQUES - IF016

Per accedir a aquest curs has de fer una prova de nivell: Entra aquí

Inici
15
Abril
Final
04
Novembre
Tipus Curs Adreçat a Treballadors/es a l'atur
Modalitat Presencial Sector TOTS
Durada 550 hores Dies DL DM DC DJ DV
Pagament Horari laboral De 15:00 a 20:30
Adreça -

Objectius

Realitzar, sota supervisió, el montatge, posada en servei, operació i manteniment d'instal.lacions solars fotovoltaiques amb la qualitat i seguretat requerides i complint amb la normativa vigent.

Programa

 • MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL.LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES_ENAE0108_CEN (420h)
  • MF0835_2: Replantejament d'instal.lacions solars fotovoltaiques (150h)
  • MF0836_2: Muntatge d'instal.lacions solars fotovoltaiques (210h)
  • MF0837_2: Manteniment d'instal.lacions solars fotovoltaiques (60h)
 • BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (30H)
  • 1. Conceptes Bàsics sobre seguretat i salut en el treball.
  • 2. Riscos laborals i la seva prevenció.
  • 3. Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l'activitat de l'empresa.
  • 4. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.
 • FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA (10H)
  • 1. Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat.
 • MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL.LACIONS SOLARS FOTOVOLTÀIQUES_ENAE0108_ Pràctiques
  • MP0032: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de muntatge i manteniment d'instal.lacions solars fotovoltàiques (120h)

 • MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL.LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES_ENAE0108_CEN (420h)
  • MF0835_2: Replantejament d'instal.lacions solars fotovoltaiques (150h)
   • UF0149: Electrotècnia (90h)
    UF0150: Replantejament i funcionament de les instal.lacions solars fotovoltaiques (60h)
  • MF0836_2: Muntatge d'instal.lacions solars fotovoltaiques (210h)
   • UF0151: Prevenció de Riscos professionals i seguretat en el muntatge d'instal.lacions solars (30h)
    UF0152: Muntatge mecànic en instal.lacions solars fotovoltaiques (90h)
    UF0153: Muntatge elèctric i electrònic en instal.lacions solars fotovoltaiques (90h)
  • MF0837_2: Manteniment d'instal.lacions solars fotovoltaiques (60h)
 • BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (30H)
  • 1. Conceptes Bàsics sobre seguretat i salut en el treball.
   • 1.1. El treball i la salut.
    1.2. Riscos professionals.
    1.3. Marc normatiu bàsic en materia de prevenció de riscos laborals.
  • 2. Riscos laborals i la seva prevenció.
   • 2.1. Riscos lligats a les codicions de seguretat.
    2.2. Les senyals de seguretat.
    2.3. Riscos lligats al medi ambient de treball.
    2.4. La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral.
    2.5. La protecció de la seguretat i la salut dels treballadors a la feina.
    2.6. Plans d'emergència i evacuació: nocions bàsiques.
    2.7. Primers auxilis.
    2.8. El control de la salut dels treballadors.
  • 3. Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l'activitat de l'empresa.
   • 3.1. Riscos relacionats amb les condicions de seguretat de l'activitat específica.
    3.2. Mides preventives elementals a adoptar.
  • 4. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.
   • 4.1. La gestió de la prevenció de riscos laborals a l'empresa.
    4.2. El sistema de Prevenció de Riscos Laborals.
    4.3. Modalitats de recursos humans i materials per al desenvolupament d'activitats preventives.
    4.4. Organismes públics relacionats amb la seguretat i la salut en el treball.
 • FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA (10H)
  • 1. Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat.
   • 1.1 Inserció laboral.
    1.2 Sensibilització mediambiental.
    1.3 Sensibilització en la igualtat de gènere.
 • MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL.LACIONS SOLARS FOTOVOLTÀIQUES_ENAE0108_ Pràctiques
  • MP0032: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de muntatge i manteniment d'instal.lacions solars fotovoltàiques (120h)

Informació destacada

Els certificats professionals són una titulació per trobar feina, reinventar-te i formar-te. Una porta oberta al teu nou futur!

Som Agència de col.locació amb número 0900000039, t’ajudarem en la teva cerca de feina!

Metodologia

Metodologia altament participativa es combina l'exposició de continguts i la discussió i resolució de casos pràctics incidint en les competències i habilitats necessàries per poder treballar en l'àmbit de l'energia solar fotovoltaica.

Destinataris/àries

Certificat professional de nivell 2 adreçat a persones desocupades interessades en adquirir i/o ampliar coneixements per a treballar en l’àmbit de l'energia solar fotovoltaica.

Requisits d'admissió

Per a més informació et pots adreçar a Cecot formació, C/ Sant Pau 6 de Terrassa.

Documentació

- Fotocòpia DNI.
- Targeta actualitzada de la demanda d'ocupació.
- Es requereix titulació igual o superior a la ESO cursada o homologada al territori espanyol.
- Si no tens la titulació requerida, contacta amb nosaltres!
- Currículum.

Informació acadèmica

Ocupacions o llocs de treball relacionats:
-Montador/a d'instal.lacions solars fotovoltaiques.
-Operador/a d'instal.lacions solars fotovoltaiques.
-Montador/a de plaques d'energia solar.
-Instal.ladors/es de sistemes fotovoltaics i eòlics.
-Operadors/es en centrals solars fotovoltaiques.

Certificació

Fent aquesta formació rebràs un certificat oficial acreditable vàlid per a tot el territori espanyol que t'obrirà les portes al mercat laboral.