Curs

GESTIÓ DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ - IF011 (CP Parcial)

Per accedir a aquest curs has de fer una prova de nivell: Entra aquí

Inici
24
Maig
Final
31
Octubre
Tipus Curs Adreçat a Treballadors/es a l'atur
Modalitat Presencial Sector TOTS
Durada 400 hores Dies DL DM DC DJ DV
Pagament Horari laboral De 09:00 a 14:00
Adreça -

Equip docent

Paola Cobos Prada
Tècnica en Empreses i Activitats Turístiques. Diplomada en Comerç Exterior i Màster en Comerç Exterior. Fa més de 20 anys que es dedica a l’assessorament i formació en diverses empreses, associacions, institucions i organismes públics i privats.

Montserrat Codina Farriol
Llicenciada en ciències de la comunicació. Consultora i formadora en comunicació i creativa publicitària. Ha treballat com a guionista de televisió per la productora el Terrat, entre molts d’altres projectes audiovisuals.

Sílvia Torrijos Rodriguez
Llicenciada en filología anglesa. Fa més de 15 ans que ha centrat la seva trajectòria professional en la formació i la traducció en llengua anglesa.

Objectius

-Definir, organitzar, supervisar i fer difusió d'accions promocionals i esdeveniments, de plans de màrqueting i comunicació.
-Realitzar activitats auxiliars d'organització i seguiment al pla de mitjans, per llançar i perllongar l'existència de productes, serveis i marques, reforçant la imatge de l'organització, i utilitzant, en cas necessari, la llengua anglesa.

Programa

 • Organització d'esdeveniments de màrqueting i comunicació (UF2396)
  • 1. Planificació d'esdeveniments de màrqueting i comunicació
  • 2. Gestió i contractació d'espais, mitjans i persones per a esdeveniments.
  • 3. Control i seguiment d'esdeveniments de màrqueting i comunicació
 • Protocol en esdeveniments de màrqueting i comunicació (UF2397)
  • 1. Protocol i comunicació personal i corporativa
  • 2. Cerimonial d'actes i esdeveniments de màrqueting i comunicació.
 • Pla de mitjans de comunicació i internet (UF2398)
  • 1. Regulació i codis deontològics en publicitat.
  • 2. Disseny del pla de mitjans i suports publicitaris.
  • 3. Execució i contractació del pla de mitjans.
 • Avaluació i control del pla de mitjans (UF2399)
  • 1. Les audiències i l'avaluació del pla de mitjans
  • 2. Control d'emissió del pla de mitjans
 • Tècniques de disseny gràfic corporatiu (UF2400)
  • 1. Imatge i identitat corporativa
  • 2. Elaboració de materials de màrqueting i comunicació senzills
  • 3. Autoedició de fullets i materials de comunicació senzills
 • Gestió de continguts web (UF2401)
  • 1. Màrqueting digital i comunicació a la web
  • 2. Gestió i manteniment de pàgines web comercials
 • Anglès professional per a activitats comercials (MF1002_2)
  • 1. Atenció al client / consumidor
  • 2. Aplicació de tècniques de venda en anglès
  • 3. Comunicació comercial escrita en anglès
 • FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA (10H)
  • 1. Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat.
 • BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (30H)
  • 1. Conceptes Bàsics sobre seguretat i salut en el treball.
  • 2. Riscos laborals i la seva prevenció.
  • 3. Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l'activitat de l'empresa.
  • 4. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.

 • Organització d'esdeveniments de màrqueting i comunicació (UF2396)
  • 1. Planificació d'esdeveniments de màrqueting i comunicació
   • 1.1. Imatge i de comunicació de l'empresa:
    1.2. Esdeveniments en màrqueting i comunicació
    1.3. Documentació interna de planificació.
    1.4. Atenció especial a autoritats.
    1.5. Comunicació d'esdeveniments entre d'altres.
  • 2. Gestió i contractació d'espais, mitjans i persones per a esdeveniments.
   • 2.1. Selecció i negociació d'ofertes.
    2.2. Contractació de prestació de llocs o lloguer de mitjans.
    2.3. Organització de recursos humans i materials per al desenvolupament d'esdeveniments
    2.4. Pràctiques habituals en l'organització i gestió d'esdeveniments de màrqueting i comunicació.
  • 3. Control i seguiment d'esdeveniments de màrqueting i comunicació
   • 3.1. Supervisió i seguiment d'esdeveniments.
    3.2. Coordinació de recursos i proveïdors: puntualitat, protocol, seguretat i coordinació de servei tècnic.
    3.3. Repercussió en els mitjans i Dossier de premsa.
    3.4. Qualitat en els serveis de gestió d'esdeveniments
    3.5. Avaluació de serveis requerits pels esdeveniments.
    3.6. Utilització d'aplicacions informàtiques en la gestió de la qualitat d'esdeveniments.
 • Protocol en esdeveniments de màrqueting i comunicació (UF2397)
  • 1. Protocol i comunicació personal i corporativa
   • 1.1. Relacions entre protocol i imatge corporativa.
    1.2. Tipus de protocol
    1.3. Habilitats socials i relacions interpersonals.
    1.4. La imatge personal.
    1.5. Formes protocol·làries d'expressió oral.
    1.6. Formes protocol·làries d'expressió escrita.
    1.7. Atenció als mitjans de comunicació i premsa.
  • 2. Cerimonial d'actes i esdeveniments de màrqueting i comunicació.
   • 2.1 Legislació de protocol i cerimonial de l'Estat, Acadèmic i Religiós.
    2.2. Cerimonial i protocol institucional aplicat a esdeveniments d'empreses.
    2.3 Normes i usos habituals en actes protocol·laris.
    2.4. Desenvolupament d'actes i esdeveniments protocol·laris.
 • Pla de mitjans de comunicació i internet (UF2398)
  • 1. Regulació i codis deontològics en publicitat.
   • 1.1. Normativa en matèria de publicitat i drets del consumidor.
    1.2. Diferenciació de conceptes clau.
    1.3. Regulació publicitària a Internet.
    1.4. Codis deontològics en el sector.
  • 2. Disseny del pla de mitjans i suports publicitaris.
   • 2.1. Pla de mitjans.
    2.2. Mitjans, formes i suports de publicitat i comunicación.
    2.3. Models de plans de mitjans.
    2.4. Criteris d'elecció de mitjans i suports.
    2.5. Formes específiques de publicitat a internet.
  • 3. Execució i contractació del pla de mitjans.
   • 3.1. Calendari d'insercions publicitàries.
    3.2 Pressupost del pla de mitjans.
    3.3. Execució del pla de mitjans.
    3.4. Contractació d'insercions i desenvolupament de campanyes publicitàries.
    3.5. Cursatge d'emissió.
 • Avaluació i control del pla de mitjans (UF2399)
  • 1. Les audiències i l'avaluació del pla de mitjans
   • 1.1. Conceptes clau per al mesurament d'audiència
    1.2. Indicadors de mesurament d'audiències i impacte
    1.3. Fonts de mesurament d'audiències i impacte.
    1.4. Qualitat del mesurament d'audiències i impacte del pla de comunicación
  • 2. Control d'emissió del pla de mitjans
   • 2.1. Tècniques i eines de control d'emissió.
    2.2. Control de continguts pagats i no pagats.
    2.3. Seguiment de notícies i informes de cobertura informativa:
    2.4. Control del pla de mitjans a Internet.
 • Tècniques de disseny gràfic corporatiu (UF2400)
  • 1. Imatge i identitat corporativa
   • 1.1. Identitat corporativa
    1.2. Imatge gràfica
    1.3. Disseny gràfic i comunicació corporativa.
    1.4. Elaboració d'un brífing per a una agència de publicitat.
  • 2. Elaboració de materials de màrqueting i comunicació senzills
   • 2.1. Principis i elements de composició
    2.2. Estils de comunicació persuasiva i no persuasiva.
    2.3. Elaboración de missatges Publi-promocionals per als materials de màrqueting i comunicació.
    2.4. Fonts d'informació i bancs d'imatges:
    2.5. Selección de continguts, imatges i textos per a materials de comunicació de l'empresa
  • 3. Autoedició de fullets i materials de comunicació senzills
   • 3.1. Llínia gràfica impresa; papereria corporativa
    3.2. Tècniques de disseny gràfic en materials publipromocionals senzills.
    3.3. Utilització de programari de disseny gràfic en entorns d'usuaris.
 • Gestió de continguts web (UF2401)
  • 1. Màrqueting digital i comunicació a la web
   • 1.1. Tendències i desenvolupament del màrqueting a la web:
    1.2. La imatge de l'empresa a Internet.
    1.3. Tècniques de màrqueting digital.
    1.4. Posicionament del web de l'empresa a Internet a través de continguts (SEO).
    1.5. Internet mòbil.
  • 2. Gestió i manteniment de pàgines web comercials
   • 2.1. Conceptes bàsics d'Internet i Intranet
    2.2. nocions bàsiques de llenguatge HTML
    2.3. Característiques d'una pàgina web.
    2.4. La creació de missatges publicitaris per Internet
    2.5. Inserció de textos i elements multimèdia: text
    imatges
    2.6. Disseny i manteniment de blocs, canals de vídeo o altres sistemes de transmissió de continguts corporatius i comercials.
    2.7. Aplicacions informàtiques per a la gestió de continguts «on line».
 • Anglès professional per a activitats comercials (MF1002_2)
  • 1. Atenció al client / consumidor
   • 1.1. Terminologia específica en les relacions comercials amb clients.
    1.2. Usos i estructures habituals en l'atenció al client / consumidor: salutacions, presentacions i fórmules de cortesia habituals.
    1.3. Diferenciació d'estils formal i informal en la comunicació comercial oral i escrita.
    1.4. Tractament de reclamacions o queixes dels clients / consumidors: situacions habituals en les reclamacions i queixes de clients.
    1.5. Simulació de situacions d'atenció al client i resolució de reclamacions
  • 2. Aplicació de tècniques de venda en anglès
   • 2.1. Presentació de productes / serveis: característiques de productes / serveis, mesures, quantitats, serveis afegits, condicions de pagament i serveis postvenda entre d'altres.
    2.2. Pautes i convencions habituals per a la detecció de necessitats dels clients / consumidors.
    2.3. Fórmules per a l'expressió i comparació de condicions de venda: instruccions d'ús, preu, descomptes i recàrrecs entre d'altres.
    2.4 Fórmules per al tractament d'objeccions del client / consumidor.
    2.5. Estructures sintàctiques i usos habituals en la venda telefònica: Fórmules habituals en l'argumentari de venda.
    2.6. Simulació de situacions comercials habituals amb clients: presentació de productes / serveis, entre altres.
  • 3. Comunicació comercial escrita en anglès
   • 3.1. Estructura i terminologia habitual en la documentació comercial bàsica: comandes, factures, rebuts i fulles de reclamació.
    3.2 Emplenament de documentació comercial bàsica en anglès: fulls de comanda, factures, ofertes i reclamacions entre d'altres.
    3.3. Redacció de correspondència comercial: Ofertes i presentació de productes per correspondència.
    3.4. Cartes de reclamació o relacionades amb devolucions, resposta a les reclamacions, sol·licitud de pròrroga i les seves respostes.
    3.5. Cartes relacionades amb els impagaments en les seves diferents fases o altres de naturalesa anàloga.
    3.6. Estructura i fórmules habituals en l'elaboració de documents de comunicació interna en l'empresa en anglès.
    3.7 Elaboració d'informes i presentacions comercials en anglès.
    3.8 Estructures sintàctiques utilitzades habitualment en el comerç electrònic per incentivar la venda.
    3.9 Abreviatures i usos habituals en la comunicació escrita amb diferents suports: Internet, fax, correu electrònic, carta o altres anàlegs.
 • FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA (10H)
  • 1. Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat.
   • 1.1 Inserció laboral.
    1.2 Sensibilització mediambiental.
    1.3 Sensibilització en la igualtat de gènere.
 • BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (30H)
  • 1. Conceptes Bàsics sobre seguretat i salut en el treball.
   • 1.1. El treball i la salut.
    1.2. Riscos professionals.
    1.3. Marc normatiu bàsic en materia de prevenció de riscos laborals.
  • 2. Riscos laborals i la seva prevenció.
   • 2.1. Riscos lligats a les codicions de seguretat.
    2.2. Les senyals de seguretat.
    2.3. Riscos lligats al medi ambient de treball.
    2.4. La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral.
    2.5. La protecció de la seguretat i la salut dels treballadors a la feina.
    2.6. Plans d'emergència i evacuació: nocions bàsiques.
    2.7. Primers auxilis.
    2.8. El control de la salut dels treballadors.
  • 3. Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l'activitat de l'empresa.
   • 3.1. Riscos relacionats amb les condicions de seguretat de l'activitat específica.
    3.2. Mides preventives elementals a adoptar.
  • 4. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.
   • 4.1. La gestió de la prevenció de riscos laborals a l'empresa.
    4.2. El sistema de Prevenció de Riscos Laborals.
    4.3. Modalitats de recursos humans i materials per al desenvolupament d'activitats preventives.
    4.4. Organismes públics relacionats amb la seguretat i la salut en el treball.

Informació destacada

Els certificats professionals són una titulació per trobar feina, reinventar-te i formar-te. Una porta oberta al teu nou futur!

Som Agència de col.locació amb número 0900000039, t’ajudarem en la teva cerca de feina!

Metodologia

Metodologia altament participativa es combina l'exposició de continguts i la discussió i resolució de casos pràctics incidint en les competències i habilitats necessàries per poder treballar en el món del màrqueting.

Destinataris/àries

Certificat professional de nivell 3 adreçat a persones treballadores desocupades interessades a adquirir els coneixements per a treballar en àrees de màrqueting i la comunicació.

Requisits d'admissió

Per a més informació et pots adreçar a Cecot formació, C/ Sant Pau 6 de Terrassa.

Documentació

- Fotocòpia DNI.
- Targeta actualitzada de la demanda d'ocupació.
- Es requereix titulació igual o superior al batxillerat cursat o superat al territori espanyol.
- Si no tens la titulació requerida, contacta amb nosaltres!
- Currículum.

Informació acadèmica

Ocupacions i llocs de treball relacionats:
-Serveis Tècnics en publicitat i / o relacions públiques.
-Serveis Tècnics mitjans en publicitat i / o relacions
públiques.
-Serveis Tècnics superiors en publicitat i relacions
públiques, en general.
-Serveis Tècnics en organització de fires i esdeveniments.
-Organitzador d'esdeveniments de màrqueting i comunicació.
-Assistent del Cap de Producte.
-Tècnic en Màrqueting.
-Auxiliar de mitjans en empreses de publicitat.

Certificació

Fent aquesta formació rebràs un certificat oficial acreditable vàlid per a tot el territori espanyol que t'obrirà les portes al mercat laboral.