Curs

ACTIVITATS AUXILIARS DE MAGATZEM - IF009

Inici
02
Setembre
Final
28
Novembre
Tipus Curs Adreçat a Treballadors/es a l'atur
Modalitat Presencial Sector TOTS
Durada 250 hores Dies DL DM DC DV
Pagament Horari laboral De 08:00 a 13:00
Adreça VAPOR UNIVERSITARI
Carrer Colom 114, 2a planta
08223 - Terrassa

Equip docent

Lluís Coll Vera

Tècnic intermedi en prevenció de riscos laborals (PRL). Responsable de Prevenció de Riscos Laboral de diverses empreses. Expert en formació a empreses en l'àmbit de la Prevenció de Riscos Laborals (PRL), avaluacions de riscos i la seva planificació.

Objectius

Aprendre a realitzar operacions auxiliars de magatzem, recepció, ubicació bàsica, preparació i expedició de càrregues i descàrregues de manera coordinada o en equip, sota la supervisió d'un responsable, seguint les instruccions rebudes, i aplicant els procediments i equips adequats, en condicions de productivitat i respectant la normativa de seguretat, salut i prevenció de riscos.

Programa

 • Activitats auxiliars de magatzem - COML0110_CEN (170H)
  • MF1325_1: Operacions auxiliars d'emmagatzematge - 80H
  • MF1326_1: Preparació de comandes - 40H
  • MF0432_1: Manipulació de càrregues amb carretons elevadors - 50H
 • FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA (10H)
  • 1. Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat.
 • BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (30H)
  • 1. Conceptes Bàsics sobre seguretat i salut en el treball.
  • 2. Riscos laborals i la seva prevenció.
  • 3. Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l'activitat de l'empresa.
  • 4. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.
 • PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS D'ACTIVITATS AUXILIARS DE MAGATZEM (40H)
  • 1. Realització d'activitats auxiliars de magatzem i preparació de comandes.
  • 2. Ús i manteniment d'equips i instal·lacions del magatzem.
  • 3. Maneig i conducció de carretons elevadors.
  • 4. Integració i comunicació en el centre de treball.

 • Activitats auxiliars de magatzem - COML0110_CEN (170H)
  • MF1325_1: Operacions auxiliars d'emmagatzematge - 80H
  • MF1326_1: Preparació de comandes - 40H
  • MF0432_1: Manipulació de càrregues amb carretons elevadors - 50H
 • FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA (10H)
  • 1. Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat.
   • 1.1 Inserció laboral.
    1.2 Sensibilització mediambiental.
    1.3 Sensibilització en la igualtat de gènere.
 • BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (30H)
  • 1. Conceptes Bàsics sobre seguretat i salut en el treball.
   • 1.1. El treball i la salut.
    1.2. Riscos professionals.
    1.3. Marc normatiu bàsic en materia de prevenció de riscos laborals.
  • 2. Riscos laborals i la seva prevenció.
   • 2.1. Riscos lligats a les codicions de seguretat.
    2.2. Les senyals de seguretat.
    2.3. Riscos lligats al medi ambient de treball.
    2.4. La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral.
    2.5. La protecció de la seguretat i la salut dels treballadors a la feina.
    2.6. Plans d'emergència i evacuació: nocions bàsiques.
    2.7. Primers auxilis.
    2.8. El control de la salut dels treballadors.
  • 3. Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l'activitat de l'empresa.
   • 3.1. Riscos relacionats amb les condicions de seguretat de l'activitat específica.
    3.2. Mides preventives elementals a adoptar.
  • 4. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.
   • 4.1. La gestió de la prevenció de riscos laborals a l'empresa.
    4.2. El sistema de Prevenció de Riscos Laborals.
    4.3. Modalitats de recursos humans i materials per al desenvolupament d'activitats preventives.
    4.4. Organismes públics relacionats amb la seguretat i la salut en el treball.
 • PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS D'ACTIVITATS AUXILIARS DE MAGATZEM (40H)
  • 1. Realització d'activitats auxiliars de magatzem i preparació de comandes.
   • 1.1 Interpretació d'operacions, comandes i ordres de moviments de càrregues al magatzem.
    1.2 Interpretació de la simbologia en l'orientació i manipulació de productes.
    1.3 Interpretació d'activitats i instruccions de manuals tècnics d'elements de pesada o bàscules.
    1.4 Adopció de mesures de seguretat i prevenció de riscos laborals en la manipulació de mercaderies.
  • 2. Ús i manteniment d'equips i instal·lacions del magatzem.
   • 2.1 Posada a punt i revisió de maquinària i equips de diferent tipus i naturalesa.
    2.2 Comprovació del correcte funcionament d'operacions i equips del magatzem.
    2.3 Realització de tasques rutinàries de manteniment preventiu en equips i maquinària.
    2.4 Reparació i substitució de components senzills en instal·lacions i equips.
    2.5 Col·laboració en el manteniment i arranjament de equips.
    2.6 Reconeixement dels factors i situacions de risc dels mitjans utilitzats.
    2.7 Aplicació de mesures de protecció i seguretat adequades.
  • 3. Maneig i conducció de carretons elevadors.
   • 3.1 Maneig i conducció de diferents tipus de carretons.
    3.2 Realització de diferents tipus de maniobres.
    3.3 Transport i col·locació de diferents tipus de càrregues i a diferents nivells.
    3.4 Realització del manteniment bàsic de carretons elevadors.
    3.5 Ompliment de documentació de moviments de càrrega realitzats.
    3.6 Aplicació de mesures de protecció i seguretat adequades en el maneig de carretons elevadors.
  • 4. Integració i comunicació en el centre de treball.
   • 4.1 Comportament responsable en el centre de treball.
    4.2 Respecte als procediments i normes del centre de treball.
    4.3 Interpretació i execució amb diligència les instruccions rebudes.
    4.4 Reconeixement del procés productiu de l'organització.
    4.5 Utilització dels canals de comunicació establerts en el centre de treball.
    4.6 Adequació al ritme de treball de l'empresa.
    4.7 Seguiment de les normatives de prevenció de riscos, salut laboral i protecció del medi ambient.

Informació destacada

Els certificats professionals són una titulació per trobar feina, reinventar-te i formar-te. Una porta oberta al teu nou futur!

Som Agència de col.locació amb número 0900000039, t’ajudarem en la teva cerca de feina!

Metodologia

Metodologia altament participativa es combina l'exposició de continguts i la discussió i resolució de casos pràctics incidint en les competències i habilitats necessàries per poder treballar com auxiliar de magatzem.

Destinataris/àries

Certificat professional de nivell 1 adreçat a persones treballadores desocupades interessades a adquirir els coneixements per a treballar en l'àmbit de la logística.

Requisits d'admissió

Per a més informació et pots adreçar a Cecot formació, C/ Sant Pau 6 de Terrassa.

Documentació

- Fotocòpia DNI.
- Targeta actualitzada de la demanda d'ocupació.
- No es requereix titulació acadèmica.
- Currículum.

Informació acadèmica

Ocupacions o llocs de treball relacionats:
9811.1024 Mossos/es de càrrega i descàrrega, magatzem i/o mercat de proveïments.
9811.1024 Mosso/a de magatzem.
8333.1015 Conductors/es-Operadors/es de carretons elevadors, en general.
8333.1015 Carretoner /a.
9700.1010 Embaladors/es, empaquetadors/es, etiquetadors/es a mà.
9700.1010 Preparador/a de comandes.
9811.1060 Peons/es del transport en general.
Operari/a de logística.

Certificació

Fent aquesta formació rebràs un certificat oficial acreditable vàlid per a tot el territori espanyol que t'obrirà les portes al mercat laboral.