Curs

OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS GENERALS - IF002

Per accedir a aquest curs has de fer una prova de nivell: Entra aquí

Inici
05
Juny
Final
15
Novembre
Tipus Curs Adreçat a Treballadors/es a l'atur
Modalitat Presencial Sector TOTS
Durada 470 hores Dies DL DM DC DJ DV
Pagament Horari laboral De 09:00 a 14:00
Adreça -

Objectius

Distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d'acord amb instruccions o procediments establerts.

Programa

 • Operacions auxiliars de serveis administratius generals - ADGG0408_CEN (390H)
  • MF0969_1: Tècniques administratives bàsiques d'oficina - 150H
  • MF0970_1: Operacions bàsiques de comunicació - 120H
  • MF0971_1: Reproducció i arxiu - 120H
 • FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA (10H)
  • 1. Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat.
 • BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (30H)
  • 1. Conceptes Bàsics sobre seguretat i salut en el treball.
  • 2. Riscos laborals i la seva prevenció.
  • 3. Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l'activitat de l'empresa.
  • 4. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.
 • PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS GENERALS (40H)
  • 1. Operacions auxiliars de gestió de correspondència i paqueteria.
  • 2. Operacions auxiliars de documentació econòmic-administrativa i comercial bàsica.

 • Operacions auxiliars de serveis administratius generals - ADGG0408_CEN (390H)
  • MF0969_1: Tècniques administratives bàsiques d'oficina - 150H
   • UF0517: Organització empresarial i de recursos humans - 30h.
    UF0518: Gestió auxiliar de la correspondència i paqueteria a l'empresa - 30h.
    UF0519: Gestió auxiliar de documentació econòmico-administrativa i comercial - 90H.
  • MF0970_1: Operacions bàsiques de comunicació - 120H
   • UF0520: Comunicació en les relacions professionals - 50h.
    UF0521: Comunicació oral i escrita a l'empresa - 70h.
  • MF0971_1: Reproducció i arxiu - 120H
   • UF0513: Gestió auxiliar d'arxiu en suport convencional o informàtic - 60h.
    UF0514: Gestió auxiliar de reproducció en suport convencional o informàtic - 60h.
 • FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA (10H)
  • 1. Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat.
   • 1.1 Inserció laboral.
    1.2 Sensibilització mediambiental.
    1.3 Sensibilització en la igualtat de gènere.
 • BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (30H)
  • 1. Conceptes Bàsics sobre seguretat i salut en el treball.
   • 1.1. El treball i la salut.
    1.2. Riscos professionals.
    1.3. Marc normatiu bàsic en materia de prevenció de riscos laborals.
  • 2. Riscos laborals i la seva prevenció.
   • 2.1. Riscos lligats a les codicions de seguretat.
    2.2. Les senyals de seguretat.
    2.3. Riscos lligats al medi ambient de treball.
    2.4. La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral.
    2.5. La protecció de la seguretat i la salut dels treballadors a la feina.
    2.6. Plans d'emergència i evacuació: nocions bàsiques.
    2.7. Primers auxilis.
    2.8. El control de la salut dels treballadors.
  • 3. Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l'activitat de l'empresa.
   • 3.1. Riscos relacionats amb les condicions de seguretat de l'activitat específica.
    3.2. Mides preventives elementals a adoptar.
  • 4. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.
   • 4.1. La gestió de la prevenció de riscos laborals a l'empresa.
    4.2. El sistema de Prevenció de Riscos Laborals.
    4.3. Modalitats de recursos humans i materials per al desenvolupament d'activitats preventives.
    4.4. Organismes públics relacionats amb la seguretat i la salut en el treball.
 • PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS GENERALS (40H)
  • 1. Operacions auxiliars de gestió de correspondència i paqueteria.
   • 1.1. Recepció i selecció.
    1.2. Registre i classificació: mitjans i criteris utilitzats.
    1.3. Distribució: embalatge, empaquetat, procediments d'enviament i aplicació de tarifes.
  • 2. Operacions auxiliars de documentació econòmic-administrativa i comercial bàsica.
   • 2.1. Comprovació, classificació i registre de comandes, albarans i factures.
    2.2. Actualització d'arxius de clients i proveïdors.
    2.3. Actualització d'arxiu d'empleats i registre de nòmines.
    2.4. Comprovació de càlculs bàsics de documents de cobrament i pagament.
    2.5. Classificació de documents de tresoreria.
    2.6. Actualització i registre de documents de tresoreria.
    2.7. Quadre d'operacions de tresoreria.
    2.8. Registre d'entrades

Informació destacada

Els certificats professionals són una titulació per trobar feina, reinventar-te i formar-te. Una porta oberta al teu nou futur!

Som Agència de col.locació amb número 0900000039, t’ajudarem en la teva cerca de feina!

Metodologia

Metodologia altament participativa, combina l’exposició de continguts amb la resolució de casos pràctics.

Destinataris/àries

Certificat professional de nivell 1 adreçat a persones desocupades interessades a adquirir els coneixements per a treballar com a auxiliars de serveis administratius en general.

Requisits d'admissió

Per a més informació et pots adreçar a Cecot formació, C/ Sant Pau 6 de Terrassa.

Informació acadèmica

Ocupacions o llocs de treball relacionats:
Operadors/es de central telefònica.
Teleoperadors/es.
Recepcionistes-telefonistes en oficines, en general.
Empleats/des de finestreta de correus.
Classificadors/es-repartidors/es de correspondència.
Ordenances.
Taquillers/es.
Auxiliar de serveis generals.
Auxiliar d'oficina.
Auxiliar d'arxiu.
Auxiliar d'informació.

Certificació

Fent aquesta formació rebràs un certificat oficial acreditable vàlid per a tot el territori espanyol que t'obrirà les portes al mercat laboral.

Preu

- Fotocòpia DNI.
- Targeta actualitzada de la demanda d'ocupació.
- No es requereix titulació acadèmica.
- Currículum.