Curs
Comparteix
Imprimir

OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I MANTENIMENT D'EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS - IF016

Preinscripció

Per accedir a aquest curs has de fer una prova de nivell: Entra aquí

Inici
28
Març
Final
30
Octubre
Tipus Curs Adreçat a Treballadors/es a l'atur
Modalitat Presencial Sector TOTS
Durada 400 hores Dies DL DM DC DJ DV
Pagament Horari laboral De 15:00 a 20:00
Adreça -

Objectius del curs

Realitzar operacions auxiliars al muntatge i manteniment d’equips elèctrics i electrònics, seguint instruccions, aplicant tècniques i procediments requerits, aconseguint criteris de qualitat, complint ples de prevenció de riscos laborals i mediambientals de l’empresa i la normativa d’aplicació vigent.

Programa

 • FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA (10H)
  • 1. Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat.
 • ELEQ0111_CEN OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I MANTENIMENT D'EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
  • MF1559_1 OPERACIONS D'ASSEMBLATGE EN EL MUNTATGE D'EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS - 110 hores.
  • MF1560_1: OPERACIONS DE CONNEXIONS AL MUNTATGE D'EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS - 110 hores.
  • MF1561_1: OPERACIONS AUXILIARS EN EL MANTENIMENT D'EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS - 150 hores.
 • MP0417 MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I MANTENIMENT D'EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS - 80 hores
  • MP0417 MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I MANTENIMENT D'EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS - 80 hores

 • FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA (10H)
  • 1. Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat.
   • 1.1 Inserció laboral.
    1.2 Sensibilització mediambiental.
    1.3 Sensibilització en la igualtat de gènere.
 • ELEQ0111_CEN OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I MANTENIMENT D'EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
  • MF1559_1 OPERACIONS D'ASSEMBLATGE EN EL MUNTATGE D'EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS - 110 hores.
   • UF1962: Assemblatge de components d'equips elèctrics i electrònics - 80 hores.
    UF1963: Prevenció de riscos i gestió mediambiental a les operacions auxiliars de muntatge i manteniment. - 30 hores.
  • MF1560_1: OPERACIONS DE CONNEXIONS AL MUNTATGE D'EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS - 110 hores.
   • UF1963: Prevenció de riscos i gestió mediambientals a les operacions auxiliars de muntatge i manteniment - 30 hores.
    UF1964: Connexions de components en equips elèctrics i electrònics - 80 hores.
  • MF1561_1: OPERACIONS AUXILIARS EN EL MANTENIMENT D'EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS - 150 hores.
   • UF1963: Prevenció de riscos i gestió mediambiental a les operacions auxiliars de muntatge i manteniment.
    UF1965: Operacions auxiliars en el manteniment d'equips elèctrics - 60 hores.
    UF1966: Operacions auxiliars en el manteniments d'equips electrònics - 60 hores.
 • MP0417 MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I MANTENIMENT D'EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS - 80 hores
  • MP0417 MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I MANTENIMENT D'EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS - 80 hores
   • C1: Aplicar tècniques de muntatge de components electrònics a una placa de circuit imprès, a partir d'esquemes i guies de muntatge, en les condicions de qualitat i seguretat establertes.
    C2: Aplicar tècniques de connexions i de connectors en equips elèctrics o electrònics a partir d'esquemes i guies de muntatge en les condicions de qualitat i seguretat establertes.
    C3: Aplicar tècniques de muntatge i desmuntatge en un equip elèctric i electrònic a partir d'esquemes i guies de muntatge, en els condicions de qualitat i seguretat establertes.
    C4: Aplicar tècniques de substitució d'elements en equips elèctrics amb les condicions de qualitat i seguretat establertes.
    C5: Participar als processos de treball de l'empresa, seguint les normes i instruccions establertes al centre de treball.

Metodologia

Metodologia altament participativa es combina l'exposició de continguts i la discussió i resolució de casos pràctics incidint en les competències i habilitats necessàries per poder desenvolupar les activitats professionals que es relacionen amb aquest certificat de professionalitat.

Destinataris

Certificat de Professionalitat de nivell 1 adreçat a treballadors i treballadores desocupades interessats a adquirir els coneixements per a treballar en operacions auxiliars de muntatge i manteniment d’equips elèctrics i electrònics.

Documentació

- Fotocòpia DNI.
- Targeta actualitzada de la demanda d'ocupació.
- No es requereix titulació acadèmica.
- Currículum.

Informació acadèmica

Ocupacions o llocs de treball relacionats:
Muntadors/es d’aparells electrònics i elèctrics en general.

Certificació

Certificat oficial acreditable vàlid per a tot el territori espanyol.

Comparteix