Curs
Comparteix
Imprimir

OPERACIONS AUXILIARS DE FABRICACIÓ MECÀNICA - IF015

Preinscripció

Per accedir a aquest curs has de fer una prova de nivell: Entra aquí

Inici
25
Abril
Final
30
Octubre
Tipus Curs Adreçat a Treballadors/es a l'atur
Modalitat Presencial Sector TOTS
Durada 480 hores Dies DL DM DC DJ DV
Pagament Horari laboral De 15:30 a 21:00
Adreça -

Objectius del curs

Intervenir en procediments de fabricació de les línies industrials en les que es realitzen operacions auxiliars de producció, així com realitzar operacions bàsiques de muntatge de conjunts o estructures metàl·liques mitjançant unions fixes o desmuntables als distints procés auxiliars i contextos de fabricació mecànica.

Programa

 • FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA (10H)
  • 1. Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat.
 • BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (30H)
  • 1. Conceptes Bàsics sobre seguretat i salut en el treball.
  • 2. Riscos laborals i la seva prevenció.
  • 3. Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l'activitat de l'empresa.
  • 4. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.
 • FMEE0108_CEN OPERACIONS AUXILIARS DE FABRICACIÓ MECÀNICA
  • MF0087_1: OPERACIONS DE FABRICACIÓ - 220 hores
  • MF0088_1 OPERACIONS DE MUNTATGE - 180 hores.
 • MP0095 - PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS OPERACIONS AUXILIARS DE FABRICACIÓ MECÀNICA
  • MP0095 - MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS OPERACIONS AUXILIARS DE FABRICACIÓ MECÀNICA

 • FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA (10H)
  • 1. Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat.
   • 1.1 Inserció laboral.
    1.2 Sensibilització mediambiental.
    1.3 Sensibilització en la igualtat de gènere.
 • BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (30H)
  • 1. Conceptes Bàsics sobre seguretat i salut en el treball.
   • 1.1. El treball i la salut.
    1.2. Riscos professionals.
    1.3. Marc normatiu bàsic en materia de prevenció de riscos laborals.
  • 2. Riscos laborals i la seva prevenció.
   • 2.1. Riscos lligats a les codicions de seguretat.
    2.2. Les senyals de seguretat.
    2.3. Riscos lligats al medi ambient de treball.
    2.4. La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral.
    2.5. La protecció de la seguretat i la salut dels treballadors a la feina.
    2.6. Plans d'emergència i evacuació: nocions bàsiques.
    2.7. Primers auxilis.
    2.8. El control de la salut dels treballadors.
  • 3. Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l'activitat de l'empresa.
   • 3.1. Riscos relacionats amb les condicions de seguretat de l'activitat específica.
    3.2. Mides preventives elementals a adoptar.
  • 4. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.
   • 4.1. La gestió de la prevenció de riscos laborals a l'empresa.
    4.2. El sistema de Prevenció de Riscos Laborals.
    4.3. Modalitats de recursos humans i materials per al desenvolupament d'activitats preventives.
    4.4. Organismes públics relacionats amb la seguretat i la salut en el treball.
 • FMEE0108_CEN OPERACIONS AUXILIARS DE FABRICACIÓ MECÀNICA
  • MF0087_1: OPERACIONS DE FABRICACIÓ - 220 hores
   • UF0441: Màquines, eines i materials de processos bàsics de fabricació. - 80 hores.
    UF0442: Operacions bàsiques i processos automàtics de fabricació mecànica. - 90 hores.
    UF0443: Control i verificació de productes fabricats. - 50 hores.
  • MF0088_1 OPERACIONS DE MUNTATGE - 180 hores.
   • UF0444: Preparació de materials i maquinaria segons la documentació tècnica. - 60 hores.
    UF0445: Muntatge de conjunts i estructures fixes o desmuntables. - 90 hores.
    UF0446: Operacions de verificació i control de productes mecànics. - 30 hores.
 • MP0095 - PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS OPERACIONS AUXILIARS DE FABRICACIÓ MECÀNICA
  • MP0095 - MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS OPERACIONS AUXILIARS DE FABRICACIÓ MECÀNICA
   • C1: Intervenir en procediments de fabricació (alimentació, descarrega, processos automàtics) de les línies industrials en les que es realitzen les operacions auxiliars de producció.
    C2: Realitzar operacions bàsiques de muntatge de conjunts o estructures metàl·liques mitjançant unions fixes o desmuntables en diferents processos auxiliars i contextos de fabricació mecànica.
    C3: Participar en els processos de treball de l'empresa, seguint les normes i instruccions establertes al centre de treball.

Metodologia

Metodologia altament participativa es combina l'exposició de continguts i la discussió i resolució de casos pràctics incidint en les competències i habilitats necessàries per poder desenvolupar les activitats professionals que es relacionen amb aquest certificat de professionalitat.

Destinataris

Certificat de Professionalitat de nivell 1 adreçat a treballadors i treballadores desocupades interessats a adquirir els coneixements per a treballar dins de l’àmbit de la indústria metal·lúrgica.

Documentació

- Fotocòpia DNI.
- Targeta actualitzada de la demanda d'ocupació.
- No es requereix titulació acadèmica.
- Currículum.

Informació acadèmica

Ocupacions o llocs de treball relacionats:
Fusteria d’alumini, metàl·lic i PVC.
Muntadors/es en línies d’assemblatge d’automoció.
Peó de la indústria manufacturera, en general.
Peó de la indústria metal·lúrgica i fabricació de productes metàl·lics.

Certificació

Certificat oficial acreditable vàlid per a tot el territori espanyol.

Comparteix