Curs
Comparteix
Imprimir

ACTIVITATS DE VENDA - IF011

Preinscripció
Inici
30
Maig
Final
30
Novembre
Tipus Curs Adreçat a Treballadors/es a l'atur
Modalitat Presencial Sector TOTS
Durada 630 hores Dies DL DM DC DJ DV
Pagament Horari laboral -
Adreça -

Objectius del curs

Executar les activitats de venda de productes i/o serveis a través dels diferents
canals de comercialització establint relacions amb el client de la manera més
satisfactòria, aconseguint els objectius proposats per l'organització i establint
vincles que propiciïn la fidelització del client.

Programa

 • FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA (10H)
  • 1. Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat.
 • BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (30H)
  • 1. Conceptes Bàsics sobre seguretat i salut en el treball.
  • 2. Riscos laborals i la seva prevenció.
  • 3. Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l'activitat de l'empresa.
  • 4. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.
 • ACTIVITATS DE VENDA (510H)
  • 1. MF0239_2: Operacions de venda. (160 hores)
  • 2. MF0240_2: Operacions auxiliars a la venda. (140 hores)
  • 3. MF0241_2: Informació i atenció al client/consumidor/usuari. (120 hores)
  • 4. MF1002_2: Anglès professional per a activitats comercials. (90 hores)
 • MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS D'ACTIVITATS DE VENDA. (80 hores)

 • FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA (10H)
  • 1. Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat.
   • 1.1 Inserció laboral.
    1.2 Sensibilització mediambiental.
    1.3 Sensibilització en la igualtat de gènere.
 • BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (30H)
  • 1. Conceptes Bàsics sobre seguretat i salut en el treball.
   • 1.1. El treball i la salut.
    1.2. Riscos professionals.
    1.3. Marc normatiu bàsic en materia de prevenció de riscos laborals.
  • 2. Riscos laborals i la seva prevenció.
   • 2.1. Riscos lligats a les codicions de seguretat.
    2.2. Les senyals de seguretat.
    2.3. Riscos lligats al medi ambient de treball.
    2.4. La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral.
    2.5. La protecció de la seguretat i la salut dels treballadors a la feina.
    2.6. Plans d'emergència i evacuació: nocions bàsiques.
    2.7. Primers auxilis.
    2.8. El control de la salut dels treballadors.
  • 3. Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l'activitat de l'empresa.
   • 3.1. Riscos relacionats amb les condicions de seguretat de l'activitat específica.
    3.2. Mides preventives elementals a adoptar.
  • 4. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.
   • 4.1. La gestió de la prevenció de riscos laborals a l'empresa.
    4.2. El sistema de Prevenció de Riscos Laborals.
    4.3. Modalitats de recursos humans i materials per al desenvolupament d'activitats preventives.
    4.4. Organismes públics relacionats amb la seguretat i la salut en el treball.
 • ACTIVITATS DE VENDA (510H)
  • 1. MF0239_2: Operacions de venda. (160 hores)
   • 1.1. UF0030: Organització de processos de venda. (60 hores)
    1.2. UF0031: Tècniques de venda. (70 hores)
    1.3. UF0032: Venda en línia. (30 hores)
  • 2. MF0240_2: Operacions auxiliars a la venda. (140 hores)
   • 2.1. UF0033: Aprovisionament i emmagatzematge en la venda. (40 hores)
    2.2. UF0034: Animació i presentació del producte en el punt de venda. (60 hores)
    2.3. UF0035: Operacions de caixa en la venda.(40 hores)
  • 3. MF0241_2: Informació i atenció al client/consumidor/usuari. (120 hores)
   • 3.1. UF0036: Gestió de l'atenció al client / consumidor. (60 hores)
    3.2. UF0037: Tècniques d'informació i atenció al client / consumidor. (60 hores)
  • 4. MF1002_2: Anglès professional per a activitats comercials. (90 hores)
 • MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS D'ACTIVITATS DE VENDA. (80 hores)

Metodologia

Metodologia altament participativa es combina l'exposició de continguts i la discussió i resolució de casos pràctics incidint en les competències i habilitats necessàries per poder desenvolupar les activitats professionals que es relacionen amb aquest certificat de professionalitat.

Destinataris

Treballadors/es a l'atur.

Documentació

- Fotocòpia DNI.
- Tarjeta actualizada de la demanda d'ocupació.
- Currículum.

Informació acadèmica

Ocupacions o llocs de treball relacionats:
4601.002.5 Caixer/a de comerç.
5330.001.0 Dependent de comerç.
Venedor/a.
Promotor/a comercial.
Operador/a de contact-center.
Teleoperadors/es (call-center).
Televendedor/a.
Operador/a de venda en comerç electrònic.
Tècnic/a d'informació i atenció al client.

Certificació

Diploma d'aprofitament.

Comparteix