Prepara el canvi cap a l'Office 365
Comparteix
Imprimir

Pren les decisions adequades per implantar l'eina Office 365

Detalls dels serveis que oferim

La formació que es detalla en aquesta proposta, va encaminada a enfocar la primera fase de la implantació de l’office365.

Fase I: Fer una primera formació als caps d’equip, perquè siguin ells els que escullin les eines que creuen més convenients explicar al seu equip (aquesta formació és de 6 hores) i puguin veure què significa el projecte a nivell global, i traçar el full de ruta del projecte.
Fase II: Altres formacions amb les aplicacions que han escollit els caps d’equip a persones a qui correspongui. Habitualment, aquestes segones formacions sempre inclou Teams, Sharepoint i Onedrive, i després, a aquesta eina s’hi afegeixen càpsules de la resta de programes que hagin escollit. D’aquesta manera s’aconsegueix més l’aplicació de les eines al lloc de treball i implicació de l’equip.

Objectius de la formació dels responsables que han de decidir les aplicacions

Office 365 integra moltes aplicacions, algunes en versió online, i d’altres en versió d’escriptori i online.
L´objectiu del curs és explicar les funcionalitats del Teams, i de la resta d’aplicacions que té l’Office365 per poder decidir quines són les eines que volem que s’expliquin al meu equip. Farem especial èmfasi en les eines de comunicació i col·laboratives.

Aquesta formació té com objectiu:

•Traçar el full de ruta per la implantació de l’Office365
•Decidir quines són les aplicacions que utilitzarem i el calendari de com ho volem fer
•Valorar els canvis que representa aquesta implantació
•Veure què és el treball col·laboratiu amb l’Office365
•Veure com podem optimitzar l’ús del Teams, no únicament com a eina de comunicació, sinó com a eina de col·laboració també
•Detallar els beneficis que ens aporta treballar amb Office365 i les millores que tindrem
•Veurem com treballar amb les aplicacions de l´Office 365 vinculades al Teams
•Optimitzar recursos i millorar el treball en equip sense duplicar tasques
•Gestionar i optimitzar millor el temps quan treballem amb aquesta eina
•Reduir el volum de correus electrònics que rebem
•Tenir criteri per poder escollir les aplicacions que volem que el meu equip conegui

És necessari que per fer el curs, els alumnes tinguin compte d´Office 365.

Continguts del curs

•Què es pot fer?
•Preparar-se per millorar l’ús Office 365
•Office365 i suite d’Office
•Millores respecte el model anterior
•Onedrive
•Sharepoint
•Teams – Centre neuràlgic
•Rols en el Teams
•Com podem treballar amb una persona externa a l’empresa
•Equips. Exemples òptims.
•Exactament perquè serveix un canal.
•Estàs segur que ningú veu la informació del teu equip?
•Quins equips crear?
•Decisions a prendre
•Teams com a eina de comunicació
•Assignació de tasques amb el Planner
•Vinculacions dins dels equips amb altres aplicacions

  • Planner
  • Onedrive
  • Sharepoint
  • Onenote
  • Power BI
  • Forms
  • Altres aplicacions de l’Office365

•A nivell de permisos
•Full de ruta
•Resum de decisions a prendre i passos a seguir

Metodologia
Pel desenvolupament del curs es treballa amb exemples pràctics de l’Office365 i que a més a més són aplicables a la nostra feina des del primer moment.
A més a més dels exemples que prepararà la formadora, a classe hi ha possibilitat d´introduir exemples que vagin sorgint per part dels alumnes. Per la seva resolució s´utilitzaran diferents tècniques per donar respostes eficients i eficaces, i que permetran  que en properes ocasions, l´alumne tingui autonomia per poder-ho resoldre.

La formació es pot fer amb aula virtual o aula presencial.

Durada 6 hores - Aula Virtual / Presencial

Per a qualsevol dubte, ampliar informació o bé començar a planificar la formació podeu contactar amb merce.vila@cecot.org o bernat.carles@cecot.org o al 937361110

Comparteix