Per què Cecot formació i desenvolupament?
Comparteix
Imprimir

Experiència i trajectòria
Des de 1996 donem serveis de Formació i Consultoria de Recursos Humans a les empreses del nostre entorn. Des d’aleshores, més de 12.447 empreses ens han confiat la formació.

Servei integral
Ajudem els professionals de l’empresa en la detecció de les necessitats formatives. Treballem conjuntament en el disseny de la solució més adequada, organitzem i im-partim la formació, i finalment, realitzem la gestió de la bonificació del crèdit de formació.

Alta professionalitat del nostre equip docent
Comptem amb un equip de més de 150 professionals, cada un especialista en la seva àrea, que compaginen la docència amb l’exercici de la seva activitat pro-fessional. Àmpliament coneixedors de l’entorn empresarial, garanteixen en tot moment una alta aplicabilitat dels seus continguts. La valoració mitjana dels nostres formadors per part dels professionals de les empreses durant els darrers anys ha estat de 9 punts sobre 10.
Adaptació a cada necessitat
Donem resposta a la gran empresa, però també a la petita empresa amb metodologies adequades a cada situació: des de la formació In Company, a la formació en obert, o a través de la nostra plataforma on line. Disposem de formació de catàleg i dissenyem constantment nous cursos a mida per a cada necessitat empresarial.

Capacitat de gestió
Durant els darrers cinc anys hem gestionat un total de 4.864 accions formatives, amb un volum de 210.651 hores lectives de formació, i un resultat de 30.214 professionals formats.

Actualització constant
Per la nostra vinculació amb la Patronal Cecot, estem permanentment informats dels canvis normatius i les millores o innovacions que es produeixen en tots els àmbits empresarials. Això ens permet adequar els continguts de la nostra formació en el moment en què aquests es produeixen i avançar-nos a les necessitats de l'empresa.

 

Comparteix