Dinàmiques formatives
Comparteix
Imprimir

Lego Serious Play®

És una de les metodologies més innovadores que permet posar en valor la capacitat que té l'ésser humà per imaginar, descriure i comprendre el repte o situació que se li plantegi, així com per iniciar canvis i millores o crear quelcom radicalment nou.

Potencia en tot moment la col·laboració basant-se en la construcció de models a través de les mans, que  fa que sorgeixin pensaments i idees diferents, més precises i que tenen major impacte en les persones i organitzacions.

Design Thinking

És una aproximació a la innovació centrada en l'ésser humà, que utilitza les eines pròpies del món del diseny per integrar les necessitats de les persones, les possibilitats de la tecnologia i els requisits necessaris per a l'èxit del negoci.

Sikkhona

Un conjunt de dinàmiques i eines destinades a fomentar la comunicació entre els membres del grup, a abordar positivament els conflictes i a crèixer en cohesió. Ajuda a fer evolucionar aquests grups en la direcció correcta, fent-los créixer i ajudant a créixer a cadascun dels seus membres, des de la creativitat que promouen les metàfores del viatge i les imatges.

Metalog training tools®

Són eines d'aprenentatge que creen situacions i experiències que fan aflorar emocions, actituds i comportaments que reflecteixen l'entorn real dels participants. Aquestes dinàmiques d'interacció permeten experimentar, reflexionar i debatre en temps real.

L'entorn lúdic que es crea, i en certs moments, desafiants, incrementa la vivència dels participants i la seva motivació, es tornen actius i entusiastes i estan molt més oberts a l'aprenentatge. És una eina d'aprenentatge amb un impacte tant individual com grupal.

Team Building

Conjunt d'activitats i exercicis que permeten als membres d'un equip unir-se com un veritable equip de treball. És una metodologia d'aprenentatge basada en l'aplicació de la formació vivencial o per experiència que, perquè es pugui produir necessita de 5 elements clau: pensar, observar, fer, sentir i compartir.

Aquest tipus de metodologia portarà els participants a viure des d'un altre punt de vista aspectes de la realitat del grup.

Comparteix