Pròrroga dels ERTO's i novetats en les exoneracions vinculades a la formació
Comparteix
Imprimir

Arrel de la recent publicació del Boe sobre la pròrroga dels ERTOS (BOE-A-2021-15768) sobre mesures urgents per a la protecció del treball, la recuperació econòmica i la millora del mercat laboral, us informem que:

Per a la obtenció de les màximes exoneracions de les quotes de la Seguretat Social les empreses hauran d'acreditar l'oferiment i, en el seu cas, la realització d'accions formatives per als treballadors/es.

Aquestes accions formatives han de tenir una durada mínima per persona i en funció del número de treballadors/es:

  •  D'1 a 9 treballadors/es: (no s'exigeix número mínim d'hores de formació)
  •  De 10 a 49 treballadors: 30 hores
  •  De 50 o més treballadors: 40 hores

Les empreses que formin a les persones afectades per ERTO disposaran d'un increment en el crèdit per a la formació en funció del nombre de treballadors segons el següent detall:

  •  D'1 a 9 treballadors/es: 425 euros/persona
  •  De 10 a 49 treballadors: 400 euros/persona
  •  De 50 o més treballadors: 320 euros/persona

Des de Cecot formació posem a la vostra disposició el nostre catàleg formatiu i el servei d'assessorament per tal de trobar la formació més adient per als vostres professionals.

Comparteix